pass1 (Foto: Synne Hellum Marschhäuser)
pass1 (Foto: Synne Hellum Marschhäuser)

Passet var defekt – Thor måtte bli igjen på flyplassen

Polititabbe kan ødelegge ferien for 1,5 mill. nordmenn: – For et utrenet øye var det ikke mulig å finne feil med våre gamle pass.

En søndag i slutten av oktober skulle norske Thor Andreassen reise til Chicago, men han kom aldri så langt, passet hans var defekt. Personalsiden i passet er løst, men det er nesten umulig å se.

– Immigrasjonsmyndighetene i USA forlanger maskinlesbare pass, og den ansvarlige ved innsjekkingen konstaterte at det var en feil helt nede ved permen på den plastbelagte hovedsiden i mitt pass som ville medføre at jeg ville bli nektet adgang til USA ved ankomst. Et nødpass er ikke akseptert i USA, og da det var søndag, var det heller ikke mulig å få hasteprodusert et nytt pass samme dag, sier Thor til TV 2 hjelper deg.

Det var bare for Thor å bli igjen i Norge.

Konas pass også defekt

Dagen etter at han egentlig skulle dratt til Chicago bestilte han ny billett og dro til passkontoret på Grønland. Da Thor leverte inn det defekte passet på passkontoret på Grønland tok han også med sin kones pass.

– Det ble da konstatert en tilsvarende feil på den plastbelagte hovedsiden i hennes pass.

– Den ansvarlige i ekspedisjonen for utstedelse av nye pass kunne fortelle at våre pass som var utstedt 15. aug. 2002 med gyldighet til 2012 var en feilproduksjon som de tilbød seg å kompensere ved å gi oss nye pass vederlagsfritt med varighet til utløpsdatoen for våre defekte pass, altså to år, sier Thor.

– I ettertid er vi opprørt over at en feilproduksjon av passprodusenten kan få så store konsekvenser når man skal reise utenlands.

– For et utrenet øye var det ikke mulig å finne feil med våre gamle pass, og jeg mener det er helt urimelig at jeg til tross for dette ble holdt ansvarlig og måtte betale min reise til USA to ganger. Sannsynligheten er stor for at det er mange andre reisende som vil få tilsvarende problemer med feilproduserte pass.

1,5 mill. pass har samme feil

Han er ikke den første som har opplevd lignende.

Maskinlesbare pass utstedt mellom 1999 og september 2005 har en svakhet som gjør at personaliasiden i enkelte pass kan løsne eller brekke, ifølge Oslo politidistrikt. Hvis man tar med seg passet til passkontoret kan man få nytt.

– Per i dag er det reklamert på 37.713 pass, av i underkant av 1,5 millioner pass som ble produsert med denne svakheten i tiden 1999 til og med september 2005.

pass3 (Foto: Synne Hellum Marschhäuser)
pass3 (Foto: Synne Hellum Marschhäuser)

Ny billett til 4.500 kroner

Brussels Airlines kunne ikke booke om Thor billett siden den var kjøpt av Travellink. De kunne heller ikke kontaktes fordi klokken var fem søndag morgen.

– Ved henvendelse til Travellink den kommende mandagen, fikk jeg opplyst at reisen ble ansett som foretatt, og jeg var selv ansvarlig for at passet var ugyldig, sier Thor.

– Reisen til USA var viktig for meg, så jeg valgte å kjøpe ny billett med avreise tirsdag morgen i den tro at det på en eller annen måte skulle bli mulig å få refundert eller erstattet den første billetten jeg hadde kjøpt, sier Thor.

Billetten betalte han 4.500 kroner for.

Passene har en svakhet

– Dersom dette dreier seg om passene med løsnet personaliaside, kan vedkommende få nytt gebyrfritt pass og dekket dokumenterte utgifter til nye billetter, sier Steinar Talgø, seksjonssjef på Juridisk avdeling i Politidirektoratet.

De erstattet kostnader i en lignende sak i august. Vedkommende var på reise i Equador da personaliasiden i passet løsnet, slik at han ikke kunne benytte sine flybilletter til Norge som planlagt.

I et brev fra Politidirektoratet skriver Talgø at passinnehavere som opplever at personaliasiden løsner har krav på et nytt gebyrfritt pass for den gjenstående delen av gyldighetstiden.

Videre skriver de: «I tilegg vil staten dekke dokumenterte utgifter som passinnehavere har hatt som følge av skaden på passet. Typiske utgifter vil være kjøp av nye flybilletter.»

Får tilbake pengene

– Vedkommende kan kontakte sitt lokale passkontor, dokumentere sine utgifter og få pengene utbetalt, sier Talgø.

Thor er svært fornøyd med at saken får en løsning.

– Jeg ser for meg at de fleste gir opp. Jeg er veldig fornøyd med at jeg får dekket det, men samtidig er det kjedelig for andre som kommer ut for det samme så er det man helt overlatt til seg selv, og kjenner ikke de mulige veiene å gå for å få en erstatning. Det er fint at dere tar det opp for at folk skal vite at det finnes erstatningsmuligheter.

– Når man henvender seg på passkontoret for å få erstattet et defekt pass, bør ekspedisjonen ha en plikt til å informere om at man er berettiget til erstatning dersom man har fått ødelagt en reise og årsaken er et pass som er en feilproduksjon, sier Thor.

Trenger du vår hjelp? Tips TV 2 hjelper deg.

Følg oss på Facebook og Twitter