STORT FRAFALL: Dobbelt så mange elever droppet i fjor ut av videregående skole i Finnmark sammenlignet med resten av landet. Det bekymrer fylkesråd Knut Mortensen i Finnmark. (Foto: Illustrasjon, Colourbox)
STORT FRAFALL: Dobbelt så mange elever droppet i fjor ut av videregående skole i Finnmark sammenlignet med resten av landet. Det bekymrer fylkesråd Knut Mortensen i Finnmark. (Foto: Illustrasjon, Colourbox)

Fylkesråd i Finnmark: – Kom dere på skolen!

Dobbelt så mange unge dropper ut av videregående skole i Finnmark sammenlignet med resten av landet. Det liker fylkesråd Knut Mortensen svært dårlig.

Fylksråd Knut Mortensen i Finnmark er bekymret over det høye skolefraværet i fylket.

Under et møte i kompetanseutvalget i Finnmark fylkeskommune onsdag ble det lagt fram en rapport som dokumenterte et høyt fravær blant elevene i de videregående skolene i vårt nordligste fylke. 

Utvalget ga følgende beskjed til elevene; Møt opp på skolen!

Les også: – Unge utdannes til arbeidsløshet

Høyt fravær gir dårlige karakterer

– Vi  vet at et høyt fravær ofte kan knyttes til dårlige karakterer, og det er noe vi politikere må ta på alvor og mene noe om, sier Knut Mortensen, fylkesråd for kompetanse. 

– At man på politisk nivå formaner elevene om å møte opp på skolen for å få med seg undervisningen, er ikke mer enn rett og rimelig, sier han og ber elevene ta ansvar for egen utdanning.

Del på Facebook

8 av 100 elever sluttet

Høyt fravær og dårlige karakterer kan også forklare det høye frafallet på de videregående skolene i Finnmark. I fjor sluttet nesten 8 av 100 elever, det dobbelte av gjennomsnittet nasjonalt, i løpet av første skoleår.

–  Det har vært verre. Vi registrerer nå en bedring, og ser at de tiltak vi har iverksatt gir resultater som påvirker gjennomføringsgraden, sier Mortensen.

Les også:

Sex-debut avhengig av foreldres utdanning

Sykepleiere og lærere taper på utdanning

8 av 10 elitespillere mangler høyere utdanning