KLAR TALE: Aktor Elisabeth Roscher sa i sin prosedyre torsdag at regelverket til pensjonsordningen på Stortinget var enkelt å forstå. (Foto: Scanpix)
KLAR TALE: Aktor Elisabeth Roscher sa i sin prosedyre torsdag at regelverket til pensjonsordningen på Stortinget var enkelt å forstå. (Foto: Scanpix)

Aktor: – Pensjonsreglene var ikke vanskelige

Regelverket til pensjonsordningen på Stortinget var enkelt å forstå «i sin kjerne», sa førstestatsadvokat Elisabeth Roscher i sin prosedyre torsdag.

– Vi har fått høre om en pensjonsordning som var helt basert på tillit og under en kontroll som så å si var ikke-eksisterende. Enkelte tolkningsspørsmål var lite avklart. Og vi har hørt en sekretær som med lite spesialkunnskap lett kunne blitt overkjørt av enkeltrepresentanter, sa førstestatsadvokat Elisabeth Roscher i Økokrim da hun startet sin prosedyre i pensjonssaken torsdag.

Aktor hevdet regelverkets «i sin kjerne» ikke var til å misforstå:

* kriteriene for å få pensjon etter 75-årsregelen (summen av alder og tjenestetid)

* konsekvensene av overskridelse av inntektsgrensen (bortfall av rett til pensjon)

* hvilke inntekter som skulle regnes med i inntektsbegrepet i pensjonsloven (alle pensjonsgivende inntekter bortsett fra kapitalinntekter). (©NTB)

– Talleraas hadde hundretusenvis i «usikre inntekter»

Stangeland: – Vi er gjort til syndebukker

Gro hadde 500.000 i tilfeldige inntekter

475333