MANGLER MEDDOMMERE: Oslo trenger 1500 nye meddommere. Domsmenn skal gjenspeile befolkningen. I dag har kun en av ti minoritetsbakgrunn.  (Foto: TV 2)
MANGLER MEDDOMMERE: Oslo trenger 1500 nye meddommere. Domsmenn skal gjenspeile befolkningen. I dag har kun en av ti minoritetsbakgrunn. (Foto: TV 2)

Få meddommere med minoritetsbakgrunn

Oslo trenger 1500 nye meddommere. Domsmenn skal gjenspeile befolkningen. I dag har kun en av ti minoritetsbakgrunn.

– Flere med innvandrerbakgrunn må bli meddommere i Oslo, mener visepresident på Stortinget, Akhtar Chaudhry fra SV.

– Minoritetene har et samfunnsansvar, og det ansvaret må de ta. Dessuten gir det å være meddommer innflytelse og innblikk. Mange med minoritetsbakgrunn vet ikke hva det innebærer å være domsmann.

27 prosent av Oslos befolkning har minoritetsbakgrunn, kun ti prosent er representert blant dagens domsmenn.

Dugnad

Ordfører Fabian Stang (H) er enig i at mange ikke vet hva vervet innebærer. Uavhengig av etnisitet. Nå har han satt i gang dugnad i Oslo for å få inn flere meddommere.

Også ordføreren legger ekstra fokus på at osloborgere med etnisk minoritetsbakgrunn og unge skal melde seg som meddommere.

– Vi har fått knapp tid, men kommer til å klare dette. Det er en viktig samfunnsfunksjon, sier Stang til TV 2.

Bakgrunnen for behovet for flere meddommere er at Borgarting lagmannsrett har feilberegnet hvor mange meddommere de trenger. Det er sjelden med suppleringsvalg, men nå får Oslo i oppgave å skaffe 1500 nye, på snaue tre måneder.

Må kunne norsk

Bydelene sliter med å skaffe nok folk. Interessen er generelt lav, særlig blant innvandrere.

– Jeg har vært ute og stiftet plakater på Romsås Senter og andre sentre i Groruddalen, men responsen er lav. Vi kan jo ikke lage plakater i morsmålet. Det må være på norsk, for alle meddommere skal kunne norsk, sier rekrutteringsansvarlig i Groruddalen, Nina Tollerud Larsen.