ET AV MANGE: pplyskipet Stril Pioner legger ut lenser på Gullfaks-feltet for å samle inn olje (arkivfoto) (Foto: Hommedal, Marit/NTB scanpix)
ET AV MANGE: pplyskipet Stril Pioner legger ut lenser på Gullfaks-feltet for å samle inn olje (arkivfoto) (Foto: Hommedal, Marit/NTB scanpix)

Statoil får knallhard kritikk: – Tilfeldig at Gullfaks ikke ble storulykke

Petroleumstilsynet konkluderer med at det bare var tilfeldig at vårens gasslekkasje på Gullfaks C ikke endte i katastrofe. Nå politianmelder Bellona oljeselskapet.

Fredag la Petroleumstilsynet frem sin knusende rapport om Statoils sikkerhet på den gamle plattformen Gullfaks C.

Tilsynet mener det er oppstått en egen kultur på plattformen som setter sikkerheten i fare. Hendelsene som førte til stengningen av plattformen kunne ha ført til en ny stor ulykke i Nordsjøen, ifølge Petroleumstilsynet.

Les hele rapporten her (ekstern lenke)

– Tilfeldigheter hindret storulykke

Dårlig planlegging av boringen i brønnen C-06A får mye av skylden for brønnsparket og den påfølgende gasslekkasjen 19. mai.

I rapporten pekes det på mangler innenfor blant annet risikostyring og endringskontroll. Bruk av kompetanse, overføring av erfaringer og kjennskap til viktige dokumenter nevnes også.

«Samlet sett er det vår konklusjon at det er påvist alvorlige mangler ved Statoils planlegging av denne brønnen på Gullfaks, og ved ledelsens arbeid med å følge opp at aktivitetene ble gjennomført på en forsvarlig måte», heter det i melding fra tilsynet.

Det vurderer hendelsen som svært alvorlig og legger til at det var «tilfeldigheter som gjorde at man unngikk en undergrunnsutblåsning og/eller eksplosjon».

Onsdag i forrige uke ble brønnboringen på Gullfaks stanset, men produksjonen på feltet fortsetter.

Fire pålegg

Statoil får fire pålegg om å gjennomgå kvalitetssikring knyttet til brønnarbeid og oppfølging etter andre hendelser i Nordsjøen. Ett av påleggene er at Statoil innen 10. desember må legge frem en plan for hvordan det pålagte arbeidet skal gjennomføres.

– Statoil har hele tiden både vært åpen om denne hendelsen i forhold til myndighetene og tatt dette på det største alvor fra starten av. At dette var en alvorlig hendelse sa også Statoil i granskingsrapporten som vi la frem i forrige uke, sier Statoils informasjonssjef Geir Gjervan til TV 2.

Statoil setter nå sammen en gruppe med representanter fra ledelse og verneombud som skal gjennomføre tiltak etter hendelsen på Gullfaks C i mai.

– Men Petroleumstilsynets sier at dere i den rapporten var mye mer moderat enn det de ser etter sin gjennomgang. Det var 40 avvik eller brudd på bestemmelser og tilsyn.

- VI LÆRER: Informasjonssjef i Statoil Geir Gjervan sier til TV 2 at de tar hendelsene på det største alvor og at de lærer av feilene. (Foto: TV 2)

Statoil: – Vi tar dette alvorlig

– Vi er opptatt av at dette var en alvorlig situasjon på Gullfaks. Vi har satt i gang en rekke tiltak etter at vi var ferdig med vår granskingsrapport, og de tiltakene kommer vi til å følge opp videre.

Statoil har tidligere lovet at de skal endre rutinene for å redusere risikoen knyttet til boring av oljebrønner. Petroleumstilsynet mener selskapet ikke har lært av tidligere hendelser, og viser blant annet til Snorre-ulykken 28. november i fjor da selskapet var nær en alvorlig blowout.

– Vi lærer av de situasjonene vi har vært igjennom de siste årene, fastslår informasjonssjefen.

– Men bruker dere den læringen i praksis?

– Vi bruker læringen i praksis. Det viser blant annet den positive utviklingen vi har hatt på helse, miljø og sikkerhet de siste årene.

– Men ulykkene skjer jo igjen. I 2004, 2007 og denne nå i år.

– Vi ser at vi kan bli enda bedre, dette er et kontinuerlig arbeid, sier Gjervan.

Bellona anmelder Statoil

Miljøorganisasjonen Bellona mener man kunne fått en langt større og mer omfattende ulykke enn det man så under Deepwater Horizon-ulykken. Bellona-leder Frederic Hauge sier til TV 2 at de nå vil anmelde Statoil.

– Det er graverende at det er så systematisk brudd på de forskjellige forskriftene, både innenfor petroleumsloven og forurensningsloven. Vi har nesten aldri sett maken. Dette er notorisk kriminalitet etter vår mening, sier Hauge til TV 2.

– Vi har nå fått bekreftet det Bellona har hevdet fra dag en. Dette er en ukultur. Det er en ulykke med storulykke potensial. Statoil har brutt regle og forskrifter på en måte som er systematisk, og dette er en sak for politiet.

– Det er ikke første gang dere anmelder selskaper for miljøkriminalitet. Hjelper det?

– Ja, det hjelper i form av at vi ofte får bøtelegging. Vi leverer bare anmeldelse når vi finner det vel dokumentert. Det som har skjedd her er en sak som både må få konsekvenser for Statoils kultur, ledelse og organisering, men også for den politiske debatten.

– Hvis denne saken blir politianmeldt så stiller vi både vårt personell og dokumenter til disposisjon til politiet, sier Statoils informasjonssjef Geir Gjervan til TV 2.