nav_red
nav_red

Jens Stoltenberg avviser kutt i uførepensjonene

Statsministeren og Stortingets arbeids- og sosialkomité avviser at det planlegges kutt i uførepensjonene.

Regjeringen skal legge fram ny uføreordning før jul. Notater som blant andre Aftenposten og Klassekampen har fått tilgang til, viser at det ligger an til at uføre får mindre å rutte med i takt med at levealderen øker i befolkningen.

I notatet går det fram at uførepensjonen skal strammes inn i takt med at vi lever lenger enn før. Landets rundt 300.000 uføre vil i så fall få mindre å rutte med.

Kjemper imot

Men saken er ikke avgjort, og både LO og SV kjemper for endringer i det foreliggende forslaget.

Kilder både i Ap, SV og LO sier til Aftenposten at to hovedprinsipper ligger fast:

Uførepensjonen strammes inn i takt med at vi lever lenger enn før, og uførestønad skal skattlegges på samme måte som arbeidsinntekt - noe som vil si et høyere nivå enn i dag.

LO har vedtatt et klart nei til begge disse punktene, mens SV går sterkt mot levealdersjustering av uførepensjoner. Det er rundt 300.000 uføre i Norge.

Stortinget avviser kutt

– Landets uførepensjonister har ingen grunn til bekymring, sier Arbeiderpartiets Tove Brandvik i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

– Vi skal lage en uførepensjon som på flere punkter er bedre enn dagens ordning, ikke minst når det gjelder muligheten til å kombinere trygd og arbeid, sier hun til NTB.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) kom fredag med lignende forsikringer.

– Når det gjelder alderspensjonen til tidligere uføre vil det også i årene som kommer være en vekst i pensjonene og økning i kjøpekraften. Det er fullstendig feil at det legges opp til kutt i pensjonene i forhold til dagens nivå, sier Stoltenberg i et innlegg på Arbeiderpartiets egne nettsider.

(©NTB)