Under ti prosent av E6 fra Stjørdal til Kirkenes har stamvei standard. (Foto: TV 2)
Under ti prosent av E6 fra Stjørdal til Kirkenes har stamvei standard. (Foto: TV 2)

Ulykkesvei får penger av Kleppa

Samferdselsministeren lover planleggingspenger til en av landets farligste veistrekninger.

Regjeringen foreslår en ekstrabevilgning på 50 millioner kroner til planlegging av riksveiarbeider. Forslaget blir lagt fram i statsråd fredag.

– Det er viktig å holde trykket oppe i planleggingen av riksveiprosjekter slik at Statens vegvesen kan gjennomføre prosjektene i Nasjonal transportplan 2010-2019, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til NTB.

Gjelder flere riksveistrekninger

Ekstrabevilgningen fordeler seg med 30 millioner kroner til region Øst og skal brukes til planlegging av E16 Fønhus-Bagn i Valdres og E6 Ringebu-Otta i Gudbrandsdalen.

Beboerne i Gudbrandsdalen har krevd ny E6 helt siden 60-tallet, og sa til TV 2 i 2008 at strekningen er blant de farligste i landet.

BAKGRUNN: Uenige med Kleppa om E6

Region Vest får 10 millioner kroner til E39 Svegatjørn-Rådal i Hordaland, mens region Nord får 10 millioner kroner til E6 i Helgeland og ny bru på E6 ved Narvik.

– Trengs mer til planlegging

Etter den siste ekstrabevilgningen kommer planleggingsmidlene i år opp i 307 millioner kroner etter at det tidligere ble bevilget 50 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett.

I budsjettet for 2011 er det foreslått en planleggingsbevilgning på 430 millioner kroner.

– Når det er en vesentlig vekst i rammen til veier, trengs det også mer til planlegging, konkluderer Meltveit Kleppa.

LES OGSÅ: Disse veiene får mer penger

(TV 2/NTB)