VITNET I DAG: Ekspertutvalgets leder, Asbjørn Kjønstad vitnet i saken mot de to bedrageritiltalte stortingsrepresentanten i Oslo Tingrett torsdag morgen. (Foto: Roald, Berit/Scanpix)
VITNET I DAG: Ekspertutvalgets leder, Asbjørn Kjønstad vitnet i saken mot de to bedrageritiltalte stortingsrepresentanten i Oslo Tingrett torsdag morgen. (Foto: Roald, Berit/Scanpix)

– Stortinget pliktet til å kontrollere pensjonistene

Pensjonsstyret pliktet å kontrollere at stortingspensjonistene ikke tjente mer enn de skulle, mener professor Asbjørn Kjønstad.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det følger av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper at de som forvalter samfunnets penger, også plikter å kontrollere at pengene blir brukt etter hensikten. Det fastslo Asbjørn Kjønstad, professor i rettsvitenskap med pensjonsrett som særområde, da han vitnet i bedragerisaken i Oslo tingrett torsdag.

Ledet gransking

– Tillitsprinsippet som gjaldt i Stortinget fraviker fullstendig fra alle andre pensjons-, trygde- og skattesystemer. Det er Stortinget selv som har herredømme over ordningen, men det finnes ikke noe grunnlag i lovgivningen for at det ikke skulle være kontroll, sa han.

Kjønstad ledet utvalget som gransket Stortingets pensjonsordning, med særlig oppmerksomhet på den omstridte 75-årsregelen, etter Riksrevisjonens avsløringer av urettmessige utbetalinger.

onklusjonene ekspertutvalget trekker i sin rapport har i stor grad dannet grunnlaget for etterforskningen til Økokrim og den påfølgende tiltalebeslutningen mot de tidligere stortingsrepresentantene Magnus Stangeland (Sp) og Anders Talleraas (H).

– All inntekt må regnes med

Kjønstad mente det ikke kunne herske noen tvil om hva som skulle regnes som inntekter – det sentrale punktet i bedragerisaken mot Stangeland og Talleraas. De hevder sporadiske og usikre inntekter, som styrehonorarer og andre godtgjørelser, ikke skulle tas med i inntektsbegrepet.

– Alt som regnes som inntekt etter arbeidsinnsats skal regnes med. Pensjonens formål er at de som ikke har inntekt å leve av, skal ha pensjon. Derfor må all inntekt man kan leve av, regnes med i begrepet. Det er uvesentlig om det er private, offentlige, sporadiske, faste, norske eller utenlandske inntekter, sa Kjønstad. (©NTB)