VITNET I DAG: Ekspertutvalgets leder, Asbjørn Kjønstad vitnet i saken mot de to bedrageritiltalte stortingsrepresentanten i Oslo Tingrett torsdag morgen. (Foto: Roald, Berit/Scanpix)
VITNET I DAG: Ekspertutvalgets leder, Asbjørn Kjønstad vitnet i saken mot de to bedrageritiltalte stortingsrepresentanten i Oslo Tingrett torsdag morgen. (Foto: Roald, Berit/Scanpix)

– Stortinget pliktet til å kontrollere pensjonistene

Pensjonsstyret pliktet å kontrollere at stortingspensjonistene ikke tjente mer enn de skulle, mener professor Asbjørn Kjønstad.

Det følger av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper at de som forvalter samfunnets penger, også plikter å kontrollere at pengene blir brukt etter hensikten. Det fastslo Asbjørn Kjønstad, professor i rettsvitenskap med pensjonsrett som særområde, da han vitnet i bedragerisaken i Oslo tingrett torsdag.

Ledet gransking

– Tillitsprinsippet som gjaldt i Stortinget fraviker fullstendig fra alle andre pensjons-, trygde- og skattesystemer. Det er Stortinget selv som har herredømme over ordningen, men det finnes ikke noe grunnlag i lovgivningen for at det ikke skulle være kontroll, sa han.

Kjønstad ledet utvalget som gransket Stortingets pensjonsordning, med særlig oppmerksomhet på den omstridte 75-årsregelen, etter Riksrevisjonens avsløringer av urettmessige utbetalinger.

onklusjonene ekspertutvalget trekker i sin rapport har i stor grad dannet grunnlaget for etterforskningen til Økokrim og den påfølgende tiltalebeslutningen mot de tidligere stortingsrepresentantene Magnus Stangeland (Sp) og Anders Talleraas (H).

– All inntekt må regnes med

Kjønstad mente det ikke kunne herske noen tvil om hva som skulle regnes som inntekter – det sentrale punktet i bedragerisaken mot Stangeland og Talleraas. De hevder sporadiske og usikre inntekter, som styrehonorarer og andre godtgjørelser, ikke skulle tas med i inntektsbegrepet.

– Alt som regnes som inntekt etter arbeidsinnsats skal regnes med. Pensjonens formål er at de som ikke har inntekt å leve av, skal ha pensjon. Derfor må all inntekt man kan leve av, regnes med i begrepet. Det er uvesentlig om det er private, offentlige, sporadiske, faste, norske eller utenlandske inntekter, sa Kjønstad. (©NTB)