LAV PROFIL: Den amerikanske ambassaden henvendte seg til Oslo politiet i to tilfeller der de ikke ønsket oppmerksomhet rundt SDU gruppen.  (Foto: Kyrre Lien)
LAV PROFIL: Den amerikanske ambassaden henvendte seg til Oslo politiet i to tilfeller der de ikke ønsket oppmerksomhet rundt SDU gruppen. (Foto: Kyrre Lien)

Ambassaden ville skjule agentidentitet etter voldsepisode

Henvendte seg til Oslo-politiet etter basketak mellom drosjesjåfør og SDU-mann.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Et internt notat fra Oslo-politiet som ble offentliggjort onsdag, viser at en ansatt i Oslo politidistrikt i november 2006 ble kontaktet av USAs ambassade etter en voldsepisode der en mann ansatt i overvåkingsgruppen SDU var involvert.

Justismininster Knut Storberget redegjorde i Stortinget for hva Norge visste om USAs overvåking. (Foto: Goran Jorganovich)
Justismininster Knut Storberget redegjorde i Stortinget for hva Norge visste om USAs overvåking. (Foto: Goran Jorganovich)
– Det foreligger en anmeldelse hvor en av de som tilhører denne gruppen er blitt påkjørt av en drosje. Det ble ingen skader på personen, men det ble et basketak mellom ham og drosjesjåføren. Politiet kom på stedet og drosjesjåføren ble anmeldt og fratatt førerkortet i denne saken. I ettertid har ambassaden spurt undertegnede direkte om det var mulig å få skjult identiteten på personen som jobber for den amerikanske ambassaden i saken, heter det i notatet.

LES OGSÅ: – USA fikk ikke vite om Bhattis terrorplaner

Ville ikke registrere scootere

Svaret Oslo-politiets saksbehandler ga USAs ambassade var nei, og saksbehandleren viste i notatet han sendte politiinspektør Johan Fredriksen også til et annet tilfelle der ambassaden ønsket å tåkelegge virksomheten til SDU-gruppen.

Ambassadens sikkerhetssjef skal ha henvendt seg til politiet med spørsmål om det var mulig å gå til innkjøp av scootere uten at disse ble registrert på ambassaden.

LES OGSÅ: Støre vet ikke om USA har startet opp igjen overvåkingen

Hensikten med å å gjøre dette, var ifølge politioverbetjenten som skrev notatet at det gjennom søk på registreringsnumre i Autosys-registeret ikke ville fremkomme at scooterne tilhørte den amerikanske ambassaden.

Tv2nyhetene.no har tidligere omtalt utstyrslisten til medlemmer av såkalte Suveillance Detection Units (SDU) skal være oppsatt med, og på denne listen finnes også scootere.

Ambassadens sikkerhetssjef skal deretter ha fått beskjed fra politiet om at dette var en sak som måtte tas opp med Biltilsynet eller en trafikkstasjon.

Ønsket å ha styringen selv

Fredriksen tok deretter denne saken opp i brevs form med visepolitimester Roger Andresen en snau uke senere, og mente dette om forholdene som ble påpekt.

– Totalt sett er det grunn til å tro at de minimum opererer i en gråsone i forhold til hva som kan aksepteres. Deres tilnærming til vårt operative konsept viser også at de ønsker å ha en direkte styring og operativ kontroll over ambassadens nærområde i utvidet forstand, skriver Fredriksen i brevet til visepolitimesteren.

En måned senere hadde representanter fra Oslo-politiet, PST og Politidirektoratet et møte der disse to konkrete episodene ble drøftet.

Fryktet «politisk sak»

LES OGSÅ: Her er Storbergets sju tiltak etter overvåkingssaken

Håndskrevne møtereferater fra dette møtet viser at Politidirektoratet så ambassadens virksomhet som problematisk, og fra Politidirektoratets side ble følgende uttrykt:

«Saken blir fort politisk, hva med kontakt med Utenriksdepartementet?»

I dette notatet fra Oslo-politiet til politidirektør Ingelin Killengreen 11. november i år kommer det frem at SDU-gruppens virksomhet ble vurdert som problematisk av politiet i desember 2006. (Foto: Faksimile)
I dette notatet fra Oslo-politiet til politidirektør Ingelin Killengreen 11. november i år kommer det frem at SDU-gruppens virksomhet ble vurdert som problematisk av politiet i desember 2006. (Foto: Faksimile)

I to etterfølgende møter med UD ble denne saken tatt opp, og konklusjonen etter disse møtene var ifølge beredskapsseksjonen i Politidirektoratet at politiet måtte vurdere nærmere hva slags bevismateriale som forelå, «for å få et bedre grunnlag for diplomatisk kontakt gjennom UD til den amerikanske ambassaden».

UD: For «uspesifikt»

I februar 2007 mente UD etter å ha vurdert saken internt, at virksomheten som de hadde fått kjennskap til «kunne være problematisk og at det ikke kunne utelukkes at den var i strid med norsk lov».

Men opplysningene de hadde fått fra Oslo-politiet ble sett på som «for uspesifikk og lite konkret til at UD kunne ta saken opp».

LES OGSÅ: Denne polititoppen fikk vite om SDU-gruppen i 2000