storberget (Foto: Junge, Heiko/Scanpix)
storberget (Foto: Junge, Heiko/Scanpix)

Her er Storbergets sju tiltak etter overvåkingssaken

I kjølvannet av TV 2s avsløring av en hemmelig overvåkingsenhet tilknyttet den amerikanske ambassaden i Oslo, vurderer justisminister Knut Storberget nå sju innskjerpinger.

– Jeg er glad for at norsk politimyndighet har markert overfor ambassaden hva man anser å være aktivitet som er innenfor norsk lovgivning, og fremholdt at disse grenser ikke skal krysses. Jeg vil nå gjennomgå informasjons- og varslingsplikten fra Politidirektoratet og PST til Justisdepartementet for å vurdere om det er grunnlag for å skjerpe inn denne plikten, sier Storberget etter orienteringen han onsdag holdt for Stortinget.

Klokken 12.50 onsdag gikk justisminister Knut Storberget på talerstolen for å gi Stortinget en grundig redegjørelse etter at TV 2 avslørte hemmelig overvåking i amerikansk regi for nøyaktig to uker siden.

DEN FØRSTE SAKEN: Her drev USA systematisk overvåkning av nordmenn

Etter at TV 2 avslørte den hemmelige overvåkingen har Justisdepartementet innhentet opplysninger i form av skriftlige rapporter fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet.

– La det være helt klart: Jeg forventer at irregulær praksis blir rapportert til overordnet myndighet. Med det legger jeg også til grunn at politiske myndigheter blir orientert, sier Storberget.

LES OGSÅ: Storberget hevder politiet visste om overvåkingen

Dette er tiltakene Storberget vurderer:

1
Vurdere varslingsplikten

Han vil for det første gå gjennom informasjons- og varslingsplikten fra Politidirektoratet og PST til Justisdepartementet. Dette for å vurdere om det er grunnlag for å skjerpe inn plikten. Storberget vil også se på de rutinene som i dag gjelder for direkte kontakt mellom underliggende etater av Justisdepartementet og de øvrige departementene.

2
Gi klare retningslinjer for ambassadene

Sammen med utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil Storberget sørge for at det blir gitt retningslinjer for å «sikre større grad av formalisering og rutiner med hensyn til kontakter mellom norske myndigheter og fremmede staters representasjoner».

3
Gjenta kravet om at norsk lov skal følges

Utenriksministeren vil overfor fremmede lands representasjoner i Norge gjenta kravet om at ambassadenes personell skal respektere norsk lov.

4
Vil ha møte om USAs overvåkingssenter

Sammen med justisministeren vil Støre ta initiativet til at de berørte departementene og etatene har et oppfølgende møte med den amerikanske ambassade for å klargjøre rammene for sikkerhetsenhetens oppgaver.

5
Vurderer strengere bierverv-regler

Regjeringen vil også se på nærmere bestemmelse for karantene og bierverv. Den mener det bør iverksettes et arbeid for å utrede dette nærmere.

6
Kan måtte tydeliggjøre reglene for eks-politimenn

Justisministeren vil vurdere om det er grunnlag for å tydeliggjøre de etiske retningslinjer for polititjenestemenn, og da særlig opp mot kontakten med tidligere ansatte i politiet.

7
Holder døren på gløtt for flere tiltak

Etter at saken er ferdig etterforsket og påtalemessig behandlet vil justisministeren, eventuelt i samråd med utenriksministeren, vurdere om det foreligger behov for å iverksette ytterligere tiltak.