Justisminister Knut Storberget møter Stortinget onsdag for å redegjøre for overvåkningssaken. (Foto: Junge, Heiko/Scanpix)
Justisminister Knut Storberget møter Stortinget onsdag for å redegjøre for overvåkningssaken. (Foto: Junge, Heiko/Scanpix)

Storberget: – Politiet visste om overvåkingen

Knut Storberget forteller om hva norske myndigheter visste om USAs overvåking.

Klokken 12.50 onsdag gikk justisminister Knut Storberget på talerstolen for å gi Stortinget en grundig redegjørelse etter at TV 2 avslørte hemmelig overvåking i amerikansk regi for nøyaktig to uker siden.

Se Storbergets redegjørelse for Stortinget i videovinduet øverst.

Etter at TV 2 avslørte den hemmelige overvåkingen har Justisdepartementet innhentet opplysninger i form av skriftlige rapporter fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet.

Hvem visste hva?

Amerikanske myndigheter har tidligere hevdet at overvåkingen var kjent for norske myndigheter, men Justisdepartementet og Utenriksdepartementet har uttalt at de ikke kjente til denne virksomheten.

Ingen av utenriksministrene eller justisministrene etter år 2000 har heller kjent til amerikanernes overvåking i Norge.

LES OGSÅ: Disse statsrådene visste ingenting om overvåking

– Onsdag 3. november ble det fremsatt påstander i TV 2 om at USA skal ha overvåket norske borgere, startet Storberget sin redegjørelse med.

LES OGSÅ: Disse spørsmålene må Storberget svare på

– På bakgrunn av TV 2s nyhetssending ba jeg om en redegjørelse om forholdene, fortsatte han.

– Jeg har ikke vært kjent med at det har vært begått ulovligheter, understreker justisministeren.

Før Storberget redegjorde om hva rapportene fra USAs ambassade, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet har brakt på det rene, presiserte han at det bare er norsk politi som har anledning til å drive med politiarbeid på norsk jord.

– PST opplyser at daværende POT fikk en bekymringsmelding i desember 2000 fra USAs ambassade, fortsatte Storberget som også røpet at Kripos i alt skal ha mottatt ti meldinger fra den amerikanske ambassaden.

Kripos besluttet imidlertid i 2003 at henvendelsene skulle håndteres av Oslo politidistrikt.

Bekymringsmeldingene skal ha blitt sendt fra amerikansk hold som en bekymring over ambassadens sikkerhet.

– PST kjente til overvåkingen

Under et møte i høsten 2006 med representanter fra den amerikanske ambassaden skal USAs ambassade ha uttrykt stor bekymring for sikkerheten ved ambassaden.

Ifølge PST drev USAs ambassade systematisk overvåking, blant annet ved å føre et omfattende register over kjøretøy.

Den sikkerhetsansvarlige ved ambassaden skal ha ønsket en fast tilstedeværelse av politi utenfor ambassaden, og fortalte politiets representanter at det ble utført «observasjonsvirksomhet i ambassadens nærområde, og at det ble registrert opplysninger om kjøretøy og personer som viste en unaturlig/mistenkelig interesse for ambassaden».

I 2006 bekreftet Oslo politidistrikt overfor PST at den amerikanske ambassaden hadde ansatt personer for å drive observasjon i området rundt ambassaden.

Ifølge PST skal det også ha framkommet at gruppen som drev med dette, hadde kontor i en nabobygning til ambassaden og at noen av dem som drev med observasjon, hadde bakgrunn fra politiet.

Men denne obserasjonsvirksomheten ble imidlertid ikke kommentert verken av Oslo politidistrikt eller PST, som ifølge PST «ikke oppfattet at dette var ulovlig virksomhet».

– PST opplyser i sin redegjørelse at det i et fast møte mellom ledergruppen i Oslo politidistrikt og ledere i PST i mars 2007 ble vist til diskusjoner i ledergruppen 7. november 2006. Ifølge møtereferatet fra mars 2007 kommenterte Oslo politidistrikt at de «har vært i kontakt med Politidirektoratet og Utenriksdepartementet i sakens anledning, i den grad Oslo politidistrikt avdekker forhold av betydning, søkes dette løst på lavere nivå», sa Storberget i sin redegjørelse.

– Oslo-politiet og POT informert om SDU-gruppen i 2000

Ifølge justisministeren ble to polititjenestemenn informert om den såkalte SDU-gruppen skriftlig av den sikkerhetsansvarlige ved USAs ambassade allerede i 2000.

– I brev fra fra den sikkerhetsansvarlige ved ambassaden datert 5. mai 2000 skal ambassaden ha informert om den planlagte etableringen av en SDU (Surveillance Detection Unit, red. anm.). Brevet var stilet til to navngitte tjenestemenn ved Oslo politidistrikt og POT. Med brevet ble det formidlet en inivitasjon om å sende en representant for sine respektive avdelinger for å overvære en opplæringssesjon for SDU-personell, for å danne seg et bilde av treningsopplegget, fortalte justisministeren til Stortinget.

LES OGSÅ: Denne polititoppen fikk vite om SDU-gruppen i 2000