Generalsekretær Liv Arum i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).
Generalsekretær Liv Arum i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Klagestorm mot NAV

I løpet av årets første ni måneder er registrert over tretti tusen NAV-klager. På samme tid i fjor ble det registrert drøyt 24 tusen klager. Nå krever politikere at det opprettes et eget NAV-ombud.

Fundamentet svikter i Velferds-Norge. Tusenvis av mennesker opplever urett og motbør i møte med det offentlige hjelpeapparatet og forvaltningen, deriblant Arbeids- og velferdsetaten. Det siste året har antall klager til NAV skutt i været.

– FFO opplever at situasjonen knyttet til NAV er problematisk og har vært vanskelig lenge og at vi nå trenger et NAV-ombud som kan være en sikkerhetsventil for de brukerne som møter veggen i forhold til å få gjennomslag når det er riktig, påpeker Liv Arum, generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Generalsekretær Liv Arum i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).
Generalsekretær Liv Arum i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Økning på 25 prosent

I løpet av årets ni første måneder har NAV mottatt drøyt tretti tusen klager. Det er 25 prosent mer enn i den samme perioden i fjor. Av alle saker NAV behandler, blir det i følge etaten registrert klager i to prosent av disse.

I går fortalte TV 2 om en rapport fra FFO som konkluderer med at NAV-brukere opplever mangelfull veiledning, utilgjengelighet, sviktende kunnskaps blant saksbehandlere og lovbrudd i møte med NAV.

Vil ha NAV-ombud

– Når politikere vedtar at folk skal ha rett til noe, så mener vi det. Og da er vi nødt til å sørge for at det slik også. FFO foreslår et NAV-ombud, det er jeg enig i at vi må ha, sier Karin Andersen (SV) til TV 2 Nyhetene

Men Karin Andersen må innse at regjeringspartiene snart brukt halvannet år på å vurdere NAV-ombud, uten å komme til noen konklusjon. På TV 2 Nyhetskanalen i dag, diskuterte Karin Andersen og Robert Eriksson fra Frp, problemene knyttet til brudd på lovfestede rettigheter.

Frp har sammen med Høyre og Venstre i dag overlevert et såkalt representasjonsforslag til Stortinget, hvor en krever full gjennomgang av ordningen med lovfestede rettigheter. Dette støtter stortingspolitikere, i og utenfor regjering.

– Et problem

– Når noen sliter så fælt med en del av de lovfestede rettighetene som vi har, så er det jo et problem, påpeker Andersen.

– Nå håper jeg vi kan få en grundig gjennomgang, uten at det går prestisje i dette fra Regjeringens side, sier Robert Eriksson (Frp), leder for Arbeids- og sosialkomiteen, til TV 2 Nyhetene.