GA SEG IKKE: Aller Internett og redaktør Petter Danbolt tok den såkalte runestein saken til Høyesterett, som slår fast at internettselskaper kan ikke frigi personopplysninger om de som innrømmer lovbrudd på nettfora. (Foto: Colourbox\Aller Internett)
GA SEG IKKE: Aller Internett og redaktør Petter Danbolt tok den såkalte runestein saken til Høyesterett, som slår fast at internettselskaper kan ikke frigi personopplysninger om de som innrømmer lovbrudd på nettfora. (Foto: Colourbox\Aller Internett)

Nettavis får holde debattants identitet skjult

Høyesterett har avgjort at Aller Internett ikke trenger å etterkomme politiets krav om å oppgi identiteten til en nettdebattant på dinside.no.

I februar gikk Hedmark politidistrikt til retten for å få utlevert IP-adressen og dermed identiteten til en mann som var anonym under pseudonymet «Finneren» på forbrukernettstedet DinSide.no. I fjor høst fortalte han at han brøt kulturminneloven da han solgte et kulturminne på e-bay.

Ifølge loven skal funn av gjenstander fra før 1537 innleveres til det offentlige mot en finnerlønn.

«Det kunne ikke falle meg inn å levere runesteinen inn i bytte mot knapper og glansbilder. Venter på en passende anledning til å selge den til den som vet å verdsette slik» skrev personen på DinSide.no sitt nettforum.

– Prinsipiell sak

Både Hedmarken tingrett og Eidsivating lagmannsrett ga politiet medhold, men Aller Internett har nektet å etterkomme kravet og anket saken videre til Høyesterett. Høyesterett avgjorde at DinSide.no var i sin fulle rett til å beskytte «Finneren» på lik linke med andre anonyme kilder.

– Først og fremst har vi vunnet frem med vårt syn, og saken har blitt behandlet som en viktig prinsipiell sak, noe den er, sier redaktør i Aller Internett, Petter Danbolt til tv2nyhetene.no.

Aller Internett står bak både DinSide.no, og en del andre nettsteder. I diskusjonsfeltet tilknyttet en artikkel om fortidsminner påstod «Finneren» at han hadde funnet en runestein, og at han hadde solgt den samme steinen på eBay for 20.000 kroner.

Kildevern avslører lovbrudd

Aller Internett og DinSide.no mener at «Finneren» bidro til å kaste lys over en skjult praksis, som også er et samfunnsproblem som det er viktig at offentligheten får kjennskap til.

– Det er dette som gjør saken så viktig. Kilden må kunne beskyttes. Dersom vi hadde tapt denne saken, da hadde det ikke vært klart hvor grensen for kildevernet på nettet går, i verste fall så hadde vi ikke hatt noe kildevern, sier Danbolt.

Danbolt understreker at politiet hadde aldri fått vite om lovbruddet, hadde det ikke vært for det åpne nettsamfunnet til DinSide.no.

– Politiet kan gjerne etterforske saken, men det blir feil å gå på oss for å avsløre identiteten til personen, konkluderer han.

Økokrim: – Vedkommende er ingen kilde

Statsadvokat i Økokrim, Tarjei Istad, mener at «Finneren» var i ferd med å gjøre et nytt lovbrudd på nettet, derfor bør han ikke beskyttes av kildevernet.

– Det første lovbruddet var å ikke melde fra til myndighetene om at han har funnet runesteinen. Slik jeg forstår det, så brukte han nettforumet til å prøve å få solgt det. Han kom ikke med noen nye samfunnsnyttige opplysninger som gjorde at han kan sees på som en kilde, sier Istad.

Istad sier at det hjelper lite å få vite om lovbruddene folk gjør på nett, dersom Økokrim ikke kan gjøre noe med det.

– Det at kriminalitet fortsetter på nettet overskygger det at vi får vite om det, sier han.