I dag har Elliot det veldig bra, han har begynt i barnehage og stortrives ifølge mamma Janne Walden. (Foto: TV 2)
I dag har Elliot det veldig bra, han har begynt i barnehage og stortrives ifølge mamma Janne Walden. (Foto: TV 2)

Knusende NAV-rapport

NAV mangler kompetanse, er utilgjengelig og opererer i strid med loven, viser fersk rapport.

Familien til hjertesyke Elliot kjempet hardt for sine rettigheter og behov i møte med NAV.

Nå har guttens mor droppet kampen og bruker heller tid på å hjelpe mennesker som sliter med å få innfridd sine rettigheter.

Og behovet er åpenbart stort. For i en fersk rapport basert på brukererfaringer, slaktes NAV.

Hjelper andre

– Jeg forholder med overhodet ikke til NAV lenger, jeg har tatt en pause og velger heller å bruke tid og energi på Foreningen for hjertesyke barn, der jeg har valgt å være aktiv medlem og sitter i styret i dag. Foreningen jobber for at hjertesyke barn skal ha gode liv, med alt som det innebærer, sier Janne Walden.

Og behovet for Janne Walden og andre frivillige er definitivt til stede. I en fersk rapport utarbeidet av Funksjonshemmede fellesorganisasjon (FFO), som representerer 330 tusen funksjonshemmede og kronisk syke i Norge, får NAV skarp kritikk.

Rapporten, som er delfinansiert av NAV, bygger på en gjennomgang av hele 1400 henvendelser fra fortvilte brukere.

Forverrer livssituasjonen

– Rapporten gir et bilde av NAV som ikke har kompetanse nok, ikke har kapasitet nok og er utilgjengelig. Og det gjør at brukere som er helt avhengig av NAV får en langt dårligere livssituasjon enn det de ellers ville hatt, fastslår generalsekretær Liv Arum i FFO.

Generalsekretær Liv Arum i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).
Generalsekretær Liv Arum i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

«Hvor skal grensen gå?» er tittelen på en rapport om brukernes erfaringer med dagens organisering av NAV. Og rapporten er utarbeidet av en organisasjon med tyngde.

FFO representerer i dag 71 pasient- og brukerorganisasjoner. Blant disse alle de største som Kreftforeningen, Mental Helse Norge og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Og konklusjonen i rapporten er knusende når det gjelder hovedfunn og brukererfaringer.

  • Mangelfull oppfyllelse av veiledningsplikten
  • Manglende nødvendig kunnskap og kompetanse hos saksbehandlere
  • Saksbehandling i strid med forvaltningsloven og forvaltningsrettslige prinsipper.
  • Utilgjengelighet
  • Misnøye med saksbehandler
  • Uklarheter i rollefordeling

Vil ha NAV-ombud på plass

Nå mener FFO at tiden er overmoden for å få et NAV-ombud på plass. Halvannet år etter at forslaget om å opprette et eget Nav-ombud kom på bordet, har derimot lite skjedd. Dette til tross for at flere politikere, både i og utenfor regjering mener at et NAV-ombud er påkrevd. Dette fordi mange mener brukernes interesser ikke blir godt nok ivaretatt.

– Vi opplever at situasjonen knyttet til NAV er vanskelig og har vært det lenge. Vi mener at for å ivareta rettssikkerheten for brukerne, så må det nå etableres et NAV-ombud. Det et er det politisk gehør for og det er det eneste som kan sikre våre brukeres situasjon i Arbeids- og velferdsetaten per dato, fastslår Arum overfor TV 2 Nyhetene.

Vil bli bedre

Men direktør i NAV Tjenester, Sven Ove Svensson sier til TV 2 Nyhetene at han ikke opplever situasjonen som nedslående.

– Vi jobber med å bli bedre. Det er en utfordring. De som jobber på NAV-kontorene må møte brukeren med respekt og med kunnskap, slik at brukere får de svarene og den veiledningen som de forventer å få.

Hvordan måler dere at dere har blitt bedre?

– Vi har brukerundersøkelser. Det har vært lite endringer foreløpig, men vi håper neste undersøkelse peker riktig retning, sier Svensson til TV 2.

Riksrevisjonen har ikke godkjent NAVs regnskap de siste to årene.

Takker interesseforeningen

På Os utenfor Bergen sitter en liten gutt med hjertefeil. I dag har Elliot det veldig bra, han har begynt i barnehage og stortrives ifølge Walden, som takker Foreningen for hjertesyke barn har vært en god støtte har vi klart å komme oss veldig bra videre. Det var foreningen som kunne svare på en rekke vanskelig spørsmål og gi familien råd og informasjon om hvilke rettigheter de har.

Etter en svært tøff tid, går det meste i dag på skinner. Og det har mamma Janne Walden, en god forklaring på.

– Dette er takket være interesseforeningen så får man den støtten og den informasjonen som man trenger, og som det offentlige er pliktig til å gi, men ikke evner i praksis. Og slik skal det jo ikke være, mener Janne Walden.