– Brød seg ikke om kontroll

Jeg kan ikke huske at vi hadde noen spesielle drøftinger av dette og innholdet i begrepet «tilsvarende inntektsgivende arbeid», sier Tom Thoresen som var med på å utforme pensjonsreformen.

Tom Thoresen var med da reglene for pensjon ble utformet for 30 år siden, og hadde forståelig nok problemer med å gi tydelig svar i retten på mandag. Han ble hovedsakelig spurt om inntekter, og om han mente sporadiske inntekter skulle tas med i beregningen av makslønn for stortingspensjon.

I sin søknad om pensjon etter den såkalte 75-årsregelen ga han til kjenne en meget klar oppfatning av hvilke begrensninger som lå i ordningen. Man kunne ha forskjellige sporadiske inntektskilder som «honorarer, styreverv etc.», men mistet pensjonen idet man fikk et tilsettingsforhold hos en arbeidsgiver, ifølge Thoresens forståelse av regelverket.

Drøftet ikke begrep

– Men jeg kan ikke huske at vi hadde noen spesielle drøftinger av dette og innholdet i begrepet «tilsvarende inntektsgivende arbeid». Vi var opptatt av hvordan pensjonsordningen skulle virke og hvilken hensikt den hadde. Hvordan den ble administrert, kontrollordninger og sanksjoner kan jeg ikke huske var noe spesielt tema, sa Thoresen.

Han fikk pensjon etter 75-årsregelen fra 1. januar 2002, men stanset selv utbetalingene da han startet som direktør i det daværende Statens medieforvaltning høsten samme år.

Riksrevisor skal vitne

Mandag ettermiddag skal leder for Riksrevisjonen, Jørgen Kosmo, innta vitneboksen. Kosmo har vært leder for Riksrevisjonen siden 2005, og var stortingsrepresentant (Ap) i årene 1985 til 2005.

Det er forsvaret til Anders Talleraas og Mangus Stangeland som har kalt inn Kosmo, og ifølge TV2 reporter er det knyttet aller størst spenning til nettopp hans vitnemål på mandag.

Kosmo skulle egentlig være førstemann ut i vitneboksen, men har blitt flyttet til slutten av dagen.

Det var Riksrevisjonen som først oppdaget at tidligere representanter på Stortinget kunne ha fått ut urettmessig for mye pensjon. Deretter gikk saken videre til Kjønnstadutvalget som renvasket en rekke politikere, før saken havnet hos Økokrim.

(NTB/TV2)