nyildri (Foto: TV 2)
nyildri (Foto: TV 2)

Mener sykehjemsgaranti vil hindre selvmord blant eldre

Hvert år tar over hundre personer over 60 år sitt eget liv her i landet. Mange selvmord kunne ha vært unngått dersom de eldre hadde fått tilbud om sykehjemsplass.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det viser en ny doktorgradsavhandling.

Redd for å miste kontrollen

Selvmord blant eldre er noe man sjelden snakker om. Men overlege Ildri Kjølseth ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, har de siste fem årene studert fenomenet.

Fredag avla hun sin doktorgradsavhandling om selvmord blant personer mellom 60 og 90 år. I alt har hun studert 23 tilfeller – fire kvinner og 19 menn. Det de som oftest har til felles er redselen for å miste kontrollen over sitt eget liv.

– Mange av dem hadde levd liv som sterke, viljesterke mennesker, som ville styre sine egne liv, sier Kjølseth.

– Så ble de syke, eller funksjonsevnen begynte å svikte, eller så var de i en fase i livet da dette ville komme til å skje. Det å bli avhengige av hjelp var for mange en skremmende tanke, og de hadde en mistro til helsevesenet. De ville ikke la seg hjelpe og ble heller ikke fanget opp av helsevesenet, sier Kjølseth.

Sykehjemsgaranti

Metodene for selvmord er ikke passive, som sultestreik. Forskeren melder at særlig menn benytter seg av skytevåpen eller henging. Drukning og medikamenter forekommer også.

Hun forteller at helsevesenet burde ha et oppsøkende system som fanger opp problemene før det er for seint.

Kjølseth har også en klar formening om hva som skal til for å få selvmordsstatistikken blant seniorer ned: det må en sykehjemsgaranti til.

– De fleste vil gjerne vente med å bli plassert på sykehjem til det virkelig er nødvendig. Men når man kommer i den situasjonen, bør det være slik at man skal kunne forvente at sykehjemsplassen er der, sier hun.

– Det burde være en rettighet. Det er selvmordsforebyggende å gi de eldre den tryggheten. Det kan ikke være slik at eldre nærmest må eksponeres på TV før de får innvilget sykehjemsplass, sier hun.