KAN FØLGE MED: Både klassekamerater og lærere har mikrofon. Og på den måten kan Amanda følge med i undervisning akkuat som de andre. (Foto: TV 2)
KAN FØLGE MED: Både klassekamerater og lærere har mikrofon. Og på den måten kan Amanda følge med i undervisning akkuat som de andre. (Foto: TV 2)

Mener døvfødte barn forskjellsbehandles

Opplæring i tegnspråk er lovfestet rett, men at hørselsopererte får hjelp er det kommunene som bestemmer.

96 prosent av alle barn som er født døve får i dag operert inn hørselsimplantatet CI.

Men mens døve barn som skal lære tegnspråk har en lovfestet rett til oppfølging til dette er det opp til hver enkelt kommune å bruke ressurser til CI-opererte barn.

Klassekameratene har mikrofon

Amanda (6) er født døv, men fikk operert inn hørselsimplantat da hun var ett og et halvt år. Hørselsimplantatet CI gjør at hun kan både høre og snakke.

Benedikte Wentworth, Amandas mor, mener det har vært nærmest avgjørende for datteren å få CI-operasjon.

LÆRER MED MIKROFON: Kontaktlærer Frøya Astrup har mikrofon når hun underviser. (Foto: TV 2)
LÆRER MED MIKROFON: Kontaktlærer Frøya Astrup har mikrofon når hun underviser. (Foto: TV 2)

– Fra å være helt døv og ikke høre noen ting, så hører hun veldig bra. Og hun fungerer nå i de fleste situasjoner, sier Wenthworth.

I førsteklasse på Ullevål skole har Amandas lærere og klassekamerater mikrofoner. Det gjør at Amanda får med seg undervisningen akkurat som de andre.

Men ikke alle CI-opererte barn får like god oppfølging som Amanda.

Mamma Benedikte Wentworth mener det finnes så mange eksempler på at skoler ikke gjør de riktige tingene, at det er nødvendig at rettighetene til de CI-opererte barna blir lovfestet.

Ber kunnskapsministeren tar grep

Hørselshemmedes Landsforbund sier de er trygge på at kunnskapsminister Kristin Halvorsen sikrer rettighetene til CI-opererte.

– Vi er trygge på at kunnskapsministeren gir barna likeverdige rettigheter i opplæringsloven. Da kan foreldre stå fritt til å velge talespråklig tilnærming til sitt CI-opererte barn på samme måte som de kan velge tegnspråklig oppfølging, sier assisterende generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund, Anders Hegre.

Halvorsen vil ikke love noe

Men kunnskapsministeren kan ikke love noe.

– Vi diskuterer nå hvordan vi skal følge det opp, det er det eneste jeg kan si nå. I løpet av våren vil vi komme tilbake til Stortinget med dette, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

VIL HA LOVFESTEDE RETTIGHETER: Mamma Benedikte Wentworth mener de CI-opererte barnas rettigheter må lovfestes. (Foto: TV 2)
VIL HA LOVFESTEDE RETTIGHETER: Mamma Benedikte Wentworth mener de CI-opererte barnas rettigheter må lovfestes. (Foto: TV 2)