SIER NEI: Utdanningsminister Tora Aasland avviser forslag om imam skole. (Foto: Håkon Mosvold Larsen)
SIER NEI: Utdanningsminister Tora Aasland avviser forslag om imam skole. (Foto: Håkon Mosvold Larsen)

Utdanningsministeren sier nei til imam-utdanning

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) sier nei til et forslag fra Venstre om fellesnordisk utdannelse av imamer.

– Vi har religionsfrihet her i landet, men det er ikke vårt ansvar å blande oss i utdannelsen av religiøse ledere ut over statskirken. Vi har ansvar for å utdanne prester, men vi har ikke ansvar for å utdanne ledere for andre religioner, sier Aasland til Vårt Land.

Heller ikke i det islamske miljøet er det ønske om en slik utdannelse som Venstre har foreslått, ifølge Aasland.

Behandles fredag

Stortinget skal fredag behandle saken.

– Vi kan ikke opprette et studietilbud fra stortingssalen. Det trodde jeg Venstre visste. Universitetene og høyskolene har myndighet til å opprette studier selv, sier Aasland.

Går mot eget landsstyre

Aasland går imot sitt eget partis landsstyre som i juni vedtok et forslag om norsk imamutdannelse som et ledd i en integreringspolitisk plattform.

Aasland sier det er delte meninger i Sosialistisk Venstreparti om vedtaket, men slår fast at det er feil å opprette presteutdannelse innen andre religioner.

– Hvis Universitetet i Oslo ønsker å opprette en utdannelse, har jeg ikke noe imot det. Jeg vil ikke ta initiativ til å gjøre det. Vi har mye større behov for studieplasser til lærere, sykepleiere og andre grupper som vi virkelig trenger, sier Aasland. (©NTB)