Lederlønnen i statlige heleide selskaper har økt med 35 prosent fra 2004 til 2009. Veksten for ledere i statlige selskaper har vært dobbelt så høy som ledere i ordinære bedrifter, viser en rapport fra Stortingets reivisjons- og kontrollorgan Riksrevisjonen.

Det betyr at Tom Remlov, administrerende direktør for Den Norske Opera og Einar Enger, administrerende direktør i NSB, har hatt en dobbelt så høy lederlønnsvekst som vanlige ledere her i landet.

Stor økning

Lønnen for en administrerende direktør som er ansatt i et statlig deleid selskap ligger på 4,9 millioner kroner, noe som er en økning på 25 prosent siden 2004, ifølge en ny rapport fra Riksrevisjonen.

Blant ledere i statlige deleide selskaper finner man Rune Bjerke, konsernsjef i DnB Nor og Helge Lund, konsernsjef i Statoil ASA. De sto oppført med en inntekt på henholdsvis 4,7 millioner kroner og 10,2 millioner i skattelistene for 2009.

Giske ønsket gjennomgang

I august varslet næringsminister Trond Giske (Ap) full oppvask etter lønnsfesten blant statesiede selskaper. Da truet han med å bytte ut ulydige styrerepresentanter.

– Det er i strid med regjeringens politikk og skader vår økonomi, sa Giske til TV2.

Trond Giske har uttalt at han mener at statlige eide selskaper skal ha konkurransedyktige lederlønninger, men mener de ikke skal være lønnsdrivende.

– Dersom det viser seg at selskapene ikke har fulgt de statlige retningslinjene, må vi sørge for at reglene blir tydeligere - og at de blir fulgt.

For høy lønnsvekst

I en stortingsmelding fra 2007 slo Regjeringen fast at veksten i lederlønningene har vært høyere enn ønskelig, og at det var behov for å bremse denne utviklingen. Riksrevisjonen mener imidlertid ikke regjeringen har gjort nok for å dempe denne utviklingen.

Flertallet i næringskomiteen på Stortinget ønsker at ledere i statlige selskaper skal ha en moderat lønn. Nærings- og handelsdepartementet , Helse- og omsorgs departementet og Samfærdselsdepartementet skal ha formidlet overfor styrene i statlige selskaper at de ønsker dette innarbeidet i selskapenes retningslinjer for fastsettelse av lønn.

Har ikke fulgt opp

Riksrevisjonen kritiserer nå departementenes evne til å følge opp utviklingen av lederlønn i statlige selskaper.

«Riksrevisjonen stiller på dette grunnlag spørsmål ved om eierdepartementene i tilstrekkelig grad har har lagt vekt på hensynet til moderasjon i lederlønninger der staten er betydelig eier»» heter det i den ferske rapporten fra Riksrevisjonen.