Sykehus vil ikke si hvor syke de E. coli-smittede barna er

Oslo universitetssykehus bekrefter kun at tre barn er lagt inn på sykehuset med smitten.

Oslo universitetssykehus vil foreløpig ikke opplyse hvordan det går med de tre barna som er lagt inn med E. coli-smitte.

Flere syke de siste ukene

To av dem har fått påvist hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), mens dette ennå ikke er avklart for det tredje barnet.

Barna er fra Oslo, Akershus og Østfold, og de er blitt syke i løpet av de siste to ukene. Innleggelsene har ført til at Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og kommunehelsetjenesten nå samarbeider for å undersøke om det er noen sammenheng mellom de tre tilfellene.

– Alvorlig sykdom

På spørsmål om hvordan det går med barna, sier sykehusets pressetalsperson Beate Ørbeck kort:

– HUS er en alvorlig sykdom. Utover det kommenterer ikke sykehuset barnas tilstand.

Folkehelseinstituttet opplyser at HUS innebærer nyresvikt og blodforandringer. (©NTB)