FRUSTRERT: Bente Boyne vil ha tid til å undervise sitt eget barn, fordi det ikke er bra nok forhold på skolen.
FRUSTRERT: Bente Boyne vil ha tid til å undervise sitt eget barn, fordi det ikke er bra nok forhold på skolen.

Lærere vil ha permisjon for å undervise egne barn

To lærere i Karasjok ber om permisjon med lønn for å undervise egne barn. De er misfornøyde med tilbudet barna får på ungdomsskolen de selv jobber på.

I en klage til Rådmannen i Karasjok kommune skriver Bente Boyne og en kollega at de er meget bekymret for barna som skal opp til eksamen våren 2011.

Frustrert

Boyne som er mor til en elev i 10. klasse er mener barnet får undervisning preget av dårlig struktur, manglende oppfølging og tilbakemeldinger. Dette går spesielt utover matematikk- og deler av språkundervisningen.

– Som lærer ser jeg tydelig hvor manglene er. Jeg vet godt hva som forventes av elevene til eksamen. Som mor er jeg frustrert over at barnet mitt ikke får den undervisningen som skal til, sier hun.

Hun mener skolen ikke klarer å oppfylle målene i Kunnskapsløftet. Derfor prøver hun å gi barnet tilleggsundervisning etter skoletid.

Ikke nok søkere

Rektor ved Karasjok Ungdomsskole, Arnulf Soleng vil ikke kommentere permisjonssøknaden fra to av sine lærere før han formelt mottar den. Han medgir at det er vanskelig å tilfredstille kravene til foreldrene når det er mangel på faglærte vikarer.

– Vi har ikke nok søkere til stillingene vi utlyser. Da må vi bruke vikarer uten pedagogisk bakgrunn, som trenger tid til å sette seg inn i de planene vi følger.

Boyne mener lærersituasjon forsterker arbeidspresset på lærerne som er igjen, og mener problemet har fått lov til å utvikle seg over flere år.

– Som lærer er jeg sliten. Lærerne blir pålagt mer og mer arbeid, ettersom vi blir færre og færre. Jeg håper kommunen nå vil ta tak i problemene som har vart i mange år.

De frustrerte lærererne venter nå på svar fra kommunen på klagen sin, men forbereder å søke formelt om permisjon om ikke det skjer noe innen kort tid.