BØR FRIFINNES: Forsvareren til Anders Talleraas, Bjørn Stordrange, mener hans klient bør frifinnes. (Foto: MMS/Lars Barth Heyerdahl)
BØR FRIFINNES: Forsvareren til Anders Talleraas, Bjørn Stordrange, mener hans klient bør frifinnes. (Foto: MMS/Lars Barth Heyerdahl)

Pensjonssaken: – Talleraas hadde hundretusenvis i «usikre inntekter»

Anders Talleraas ble grillet om Stortingets pensjonsregler.

Onsdag forklarer tidligere stortingsrepresentant Anders Talleraas seg om saken der han står tiltalt for å ha jukset til seg pensjon fra Stortinget.

Ifølge Økokrim mottok Talleraas 2,7 millioner kroner fra Statens pensjonskasse uten at han hadde rett til det.

Årsaken er at han samtidig hadde høyere arbeidsinntekt enn det reglene tillot.

LES OGSÅ: Talleraas sjokkert over at han ble mistenkt

Ble grillet av statsadvokaten

Statsadvokat Elisabeth Roscher stilte onsdag en rekke spørsmål om reglene rundt stortingspensjon og hvordan han hadde forstått disse.

– Jeg oppfattet det slik at hvis man hadde en fast månedlig lønn, så lå det et tak der, svarte Talleraas.

– Bare fast arbeid?

– Ja, eller hvordan skal jeg formulere det, fast månedlig utbetaling av lønn. Det jeg oppfattet på styrehonorarsida har en helt annen form, og det er bakgrunnen for forståelsen jeg har lagt til grunn for det.

– Mener du at man kan tjene ubegrenset uavhengig av regelen? Når er det den gjelder?

– Regelen om tilsvarende inntektsgivende arbeid, tolker jeg som å ha stilling i et selskap og ha fast utbetalt 26.000-27.000 i måneden. Hvis du tjener under det, er det greit, tjener du mer enn det, skal du ikke ha pensjon, sa Talleraas.

– Pensjon sett på som «etterlønn»

Han la til at styrehonorar er en uforutsigbar inntektskilde siden honoraret fastsettes av generalforsamlingen fra år til år.

I tiltalebeslutningen heter det at styrehonorarene utgjør den vesentligste delen av inntektene som gjorde at han ikke skal ha hatt rett til pensjon.

Talleraas sa videre at han så på den gunstige pensjonsordningen som en del av godtgjørelsen for stortingsarbeid.

– Jeg tror mange så på pensjonen som en «etterlønn» og at dette var betraktet som en del av den samlede godtgjørelsen ved stortingsarbeidet, sa Talleraas.

Talleraas' forsvarer Bjørn Stordrange mener forklaringen er troverdig.

Kunne ha «usikre inntekter»

– Hva er hovedargumentet for at Talleraas bør frifinnes?

– Han fikk informasjon om at han kunne ha usikre inntekter uavhengig av pensjonen fra Stortinget.

– Er det usikre inntekter når styrehonorarene beløper seg til flere hundre tusen kroner i året?

– Dette er verv som kan sies opp på kort varsel. Blant annet mistet Talleraas styrevervet i Avinor på tre dagers varsel, sa Stordrange.