Til programleder Rune Kjos i Tabloid på TV 2 Nyhetskanalen kommer psykolog og skribent Kristin Spitznogel og informasjonsleder Espen Ottosen i Norsk Luthersk Misjonssamband for å diskutere det økte sexfokuset i dagens Norge.

– NRK virker hallikaktig gjennom ungdomsprogrammet «Trekant» og har løsrevet seksualiteten fra kjærligheten, mener informasjonsleder Espen Ottosen.

Kristin Spitznogle mener NRK-programmet ser ut til å dekke et behov de unge har. Det er en fin balanse mellom å opplyse folk, få frem de emosjonelt viktige sidene av seksuell sammenheng, og ikke fremstå som at man øker presset og agendaen.

Til Tabloid kommer også Kåre Willoch. Idag gir han ut debattboken «Erfaringer for fremtiden», der han tar for seg en rekke samfunnsaktuelle saker som han mener dagens politikere og ledere må se på.

Med stort engasjement og bred kunnskap innen politikk, kultur og økonmi kommer han med en rekke forslag til forbedringer og endringer.

Se Tabloid på TV2 Nyhetskanalen kl. 18.55 og kl. 20.30