Amerikanske ambassaden Norge inngangsparti (Foto: Scanpix)
Amerikanske ambassaden Norge inngangsparti (Foto: Scanpix)

Ambassaden bekrefter overvåkingsgruppe i Norge

For første gang bekrefter den amerikanske ambassaden at de har hatt en SDU-overvåkingsgruppe, slik TV 2 har avslørt.

Overvåkingsenheten ved den amerikanske ambassaden retter seg ikke mot Norge eller nordmenn. Den driver ikke etterretning, skriver ambassaden i en uttalelse publisert lørdag formiddag.

– Vi beklager at en provoserende og unøyaktig rapport om utenriksdepartementets sikkerhetsprogram har skapt bekymring og uro blant våre venner, heter det i den offisielle uttalelsen fra den amerikanske ambassaden.

Hemmelig overvåking i 10 år

TV 2 avslørte onsdag kveld at USA i den dypeste hemmelighet har bygd opp en etterretningsgruppe for å systematisk overvåke nordmenn.

Gruppen som bærer navnet Surveillance Detection Unit (SDU), ble etablert våren 2000 og plassert i 6. etasje i den såkalte Handelsbygningen som ligger noen meter vest for den amerikanske ambassaden. Det er SDU-gruppen som innhenter informasjon om norske personer de mener er mistenkelige.

Opplysningene i databasen SIMAS kan sensitive opplysninger bli lagret permanent.

Les også: Her drev USA systematisk overvåkning av nordmenn

SDU-gruppenes arbeidsoppgaver

I instruksene det amerikanske utenriksdepartementet har gitt SDU-agentene står det detaljerte beskrivelser om hva de skal innhente av informasjon. TV 2 har oversatt den orginale instruksen til norsk:

Innta overvåkningsposisjoner i områder rundt objektet som skal holdes under oppsikt. På disse posisjonene: Opprette logg, loggføre registreringsnumre for kjøretøy som beveger seg mistenkelig (sakte eller fort) når de passerer foran, på siden eller bak området. Loggføre registreringsnumre for kjøretøy der passasjerene tilsynelatende tar bilder, personer oppfører seg mistenkelig, tilsynelatende ikke hører hjemme på stedet eller forsøker å unngå skille seg ut. Fotografere og/eller videofilme/ og/eller loggføre mistenkelige handlinger.

Timothy Moore (Foto: TV 2)
Timothy Moore (Foto: TV 2)

«Ikke mot Norge eller nordmenn»

– SDU retter seg ikke mot vertsnasjonen eller vertsnasjonens innbyggere.

– Den har bare til hensikt å oppdage mistenkelige aktiviteter i nærheten av ambassaden, heter det i lørdagens uttalelse som er undertegnet av Timothy Moore fra ambassadens kommunikasjonsavdeling.

Kreves godkjennelse fra vertslandet

SDU-gruppene skal overvåke områdene rundt ambassadene, konsulatene og boligene hvor ambassadepersonell bor.

Mistenkelig aktivitet skal umiddelbart rapporteres videre til ambassadenes sikkerhetsoffiserer (RSO). Ifølge instruksen skal detaljerte rapporter om mistenkelig aktivitet fortløpende legges inn i SIMAS-databasen sammen med bilder og video.

I en instruks fra det amerikanske utenriksdepartementet heter det at kreves godkjennelse fra vertslandet før en utestasjon kan etablere en «Surveillance Detection Unit» (SDU).

Lagrer sensitiv informasjon

Opplysningene som blir innhetet lagres i databasen SIMAS. Men det er ikke bare informasjon om personen de mener er mistenkelig som lagres. Ifølge beskrivelsen om SIMAS skal også informasjon om personenes familie lagres:

 • navn
 • fødselsdato
 • telefonnummer
 • fars og mors navn
 • kjønn
 • alder
 • høyde og vekt
 • øyenfarge
 • hudfarge
 • hårfarge og frisyre
 • bilder
 • alder eller anslått alder
 • kroppsbygging
 • arr, merker og tatoveringer

Les dokumentet som beskriver hvilken informasjon som skal lagres under artikkelen.

OVERVÅKET: Olaf Johan Johansen (71) og Gunnar Tveit (63) har begge arbeidet i overvåkningsgruppen Surveillance Detection Unit (SDU). (Foto: TV 2)
OVERVÅKET: Olaf Johan Johansen (71) og Gunnar Tveit (63) har begge arbeidet i overvåkningsgruppen Surveillance Detection Unit (SDU). (Foto: TV 2)

Flere tusen ansatte

Etterretningsgruppene ble etablert som en direkte følge av terroranslagene mot de amerikanske ambassadene i Kenya og Tanzania i 1998. Flere hundre menneskeliv gikk tapt. Etterforskningen viste at al Qaeda hadde overvåket ambassadene i tiden før angrepene.

Amerikanske ambassader over hele verden ble fra da av ansett for å være terrormål.

USA pumpet milliarder av dollar inn et helt nytt sikkerhetsprogram rundt alle sine utestasjoner. Programmet fikk navnet «Surveillace Detection Program» (SDP).

Norge er ikke det eneste landet hvor amerikanerne har etablert hemmelige etterretningsgrupper. Ved nesten alle ambassader og konsulat verden over har USA etablert Surveillance Detection Units. I dag skal det være over 220 slike amerikansk-kontrollerte team som jobber med kontraovervåking.

Flere tusen personer, de fleste lokalt ansatte, jobber i de hemmelige amerikansk-kontrollerte etterretningsgruppene verden over.

Les det offisielle dokumentet om SIMAS-databasen her:

<b>Les en norsk oversettelse her</b>

«Norsk lov respekteres»

I uttalelsen fra den amerikanske ambassaden understrekes det at Norge er en nær venn og alliert av USA, og at norsk lov respekteres fullt ut.

– USA står klar til å svare på ethvert spørsmål norske myndigheter måtte ha, sies det.