VIL SE PÅ SAKEN: Riskadvokat Tor Aksel Busch. (Foto: Roald, Berit)
VIL SE PÅ SAKEN: Riskadvokat Tor Aksel Busch. (Foto: Roald, Berit)

Østfold-politiet skal etterforske overvåkingssaken

Riksadvokaten har besluttet å etterforske amerikansk etterretning i Norge. Arbeidet settes ut til Østfold politidistrikt.

– Bakgrunnen er en helhetsvurdering av all informasjon som har tilflytt oss i løpet av dagen, sier førstestatsadvokat Jørn S. Maurud i Oslo statsadvokatembeter til TV 2 Nyhetene. Han sier anmeldelsen fra Rødt er bare en del av dette, men vil ikke kommentere hva slags informasjon det er snakk om. Maurud leder den påtalemessige delen av saken, mens selve etterforskningen formelt er satt ut til Østfold-politiet. Her bekrefter man overfor TV 2 fredag kveld at arbeidet allerede er i gang.

– Det vi er ute etter å finne ut er hvem denne gruppen består av, hva den har gjort og i så fall om det representerer brudd på straffebestemmelser.

– Haster det med å sikre bevis?

- Det tror vi ikke, men beslutningen er gitt og Østfold er i gang med dette nå

– Hvorfor Østfold?

– vi vil være sikre på at det ikke er personlige bindinger mellom Oslo Politidistrikt og de som er i denne eventuelle gruppen, sier Maurud til TV 2 Nyhetene.

LES OGSÅ: Disse statsrådene visste ingenting om overvåking

– Ordren ble gitt muntlig nå i kveld og formaliseres på mandag, sier Maurud. Førstestatsadvokaten understreker at politiet foreløpig ikke har noen indikasjon på at det er begått straffbare handlinger, men sier politiet nå ønsker å komme til bunns i saken.

Rødt anmeldte tidligere fredag flere navngitte polititjenestemenn som ifølge TV 2 har drevet ulovlig overvåking av nordmenn for den amerikanske ambassaden. Formelt omfatter anmeldelsen brudd på straffelovens paragraf 91a, som gjør det straffbart å innsamle opplysninger til fordel for en fremmed stat.

Rødt-leder Turid Thomassen. (Foto: Scanpix)
Rødt-leder Turid Thomassen. (Foto: Scanpix)

Rødt-leder Turid Thomassen krever full åpenhet i saken.

LES OGSÅ: Sjekk utstyrslisten til de hemmelige overvåkerne

– Det er sjokkerende at en rekke toppfolk har hoppet rett fra norske overvåkingsorganer og over i etterretningsarbeid for et fremmed land. I kjølvannet av Lundkommisjonen har disse folkene rolig og uforstyrret fortsatt som før, sier Rødt-leder Turid Thomassen.

Hun sier at det er helt nødvendig at det blir åpenhet også rundt følgene avsløringene får.

– Dersom noen har blitt urettmessig overvåket på norsk jord, må de gis anledning til innsyn i lovbruddene begått mot dem, sier Thomassen. Hun mener det må nye regler til i fremtiden. Partiet ønsker at det blir innført lovfestet meldeplikt som forplikter tidligere ansatte i de norske hemmelige tjenestene til å informere myndighetene når de søker oppdrag for fremmede lands tjenester og forklare oppdragets karakter

(©NTB/Tv 2)