follestad_ambassade
follestad_ambassade

Norske eks-soldater hyret av USA for å overvåke nordmenn

Norsk ID-ekspert skal ha jobbet med å analysere etterretningsmaterialet som ble hentet inn fra overvåkingsgruppen.

TV 2 avslørte onsdag kveld at USA i den dypeste hemmelighet har bygd opp en etterretningsgruppe for å systematisk overvåke nordmenn. TV 2 har identifisere sju av de i alt 15-20 personene som har jobbet for amerikanerne. Men torsdag fikk TV 2 overlevert en liste med ytterligere fire navn fra en hemmelig kilde.

Personene på denne listen er alle rundt 40 år med solid erfaring fra utenlandsoppdrag for Forsvaret. Det var folk med denne bakgrunnen som skal ha vært de mest aktive kontraspanerne.

De jobbet ikke bare i ambassadens nærområde, men skal ha opererte over store deler av Oslo. De hadde tilgang på avansert teknologi når de overvåket nordmenn på oppdrag for USA.

Les også: Disse har overvåket nordmenn for amerikanske myndigheter

ID-ekspert

Også en av Norges fremste ID-eksperter hadde en sentral rolle i gruppen. Ivar Follestad var tidligere politiavdelingssjef i Kripos. TV 2 observerte ham under en demonstrasjon under et statsbesøk fra Russland. Der observerte han demonstrantene, før han gikk inn på den amerikanske ambassaden.

TV 2 har også observert ham i Handelsbygningen i Oslo hvor USA hadde plassert sin hemmelig etterretningsorganisasjon SDU.

Dette ville Follestad imidlertid ikke si noe om da han ble konfrontert av TV 2.

– Vår informasjon tilsier at du har sittet på ambassaden og analysert og bearbeidet det materialet som SDU blant annet har samlet inn, med utgangspunkt i dette kontoret.

– Ja. Eehh. Altså. Nei, det kan jeg ikke tro, svarer Follestad.

ID-EKSPERT: Ivar Follestad skal ha jobbet på den amerikanske ambassaden og analysert og bearbeidet det materialet som SDU (Foto: TV 2)
ID-EKSPERT: Ivar Follestad skal ha jobbet på den amerikanske ambassaden og analysert og bearbeidet det materialet som SDU (Foto: TV 2)

– Har du vært bak denne døren?

– Det kan jeg ikke tro, svarer han igjen.

– Du kan ikke tro det?

– Jeg vet ikke og jeg helst ikke vite noe som helst om noen ting annet mitt lille snevre område, som var rett og slett å holde kontakt med politiet i forbindelse med trafikkforseelser etc, sier Follestad.

Hele Blitz registrert

Agentene fra SDU-gruppen har vært observert ved flere demonstrasjoner i Oslo. Da tamilske nordmenn demonstrerte i flere måneder i Oslo i fjor, la de merke til at de ble tatt bilde av.

Svært mange demonstranter skal også ha blitt registrert da utenriksminstrene fra NATO var samlet i Oslo i 2007.

I tillegg skal hele miljøet rundt Blitz befinne seg i det amerikanske terrorregisteret SIMAS.

Les også: Slik overvåker USA nordmenn

Tidligere anti-terrorsjef ledet gruppen

Den tidligere anti-terrrosjefen i overvåkingspolitiet Olaf Johansen har ledet gruppen sammen med ambassadens sikkerhetsoffiser. Hver gang TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Johansen har gjort seg utilgjengelig.

Gruppen som bærer navnet Surveillance Detection Unit (SDU), ble etablert våren 2000 og plassert i 6. etasje i den såkalte Handelsbygningen som ligger noen meter vest for den amerikanske ambassaden. Fra et lokale på 140 kvadratmeter over to etasjer, har SDU-gruppen jobbet med å innhente informasjon om norske personer de mener er mistenkelige.

Opplysningene ble senere lastet opp i SIMAS-databasen, som er et viktig verktøy i USAs «kamp mot terror». Hovedkvarteter ble i all hast fraflyttet i sommer da TV 2 ble for nærgående.