Tipsoss 02255
Tipsoss 02255

Tips TV 2 om eldrebløffen

TV 2s redaksjon setter søkelyset på eldreomsorgen i Norge. Tips oss om din historie!

TV 2 har kontaktet samtlige norske kommuner for å få vite hvor mange som venter på en korttids- eller langtidsplass på sykehjemsplass eller omsorgsbolig med heldøgnspleie. Alle 430 kommunene har svart. Totalt oppgir kommunene at 3068 personer venter på å få tildelt en plass. TV 2 har gjennom en serie reportasjer fortalt om fortvilte eldre og syke som venter i sykehjemskøen. 194 kommuner har i undersøkelsen oppgitt at de ikke har noen som venter i sin kommune. En

Mer innhold fra TV 2