Kongressvalget i USA nærmer seg. To år presidentetter valget har Obama ikke klart å innfri velgernes forhåpninger eller løse den økonomiske situasjonen i USA. (Foto: PAUL J. RICHARDS/AFP)
Kongressvalget i USA nærmer seg. To år presidentetter valget har Obama ikke klart å innfri velgernes forhåpninger eller løse den økonomiske situasjonen i USA. (Foto: PAUL J. RICHARDS/AFP)

– Obama overvurderte amerikanerne

Barack Obama overvurderte amerikanernes vilje til å være med på «change», mener Svein Melby, lederen i Senteret for transatlantiske studier.

I dag er det valg til den amerikanske Kongressen. Ifølge de siste målingene vil demokratene beholde flertallet i Senatet, men ligger an til å tape Representantenes hus til republikanerne, som ser ut til å sikre seg 231 seter.

Alle setene i Representantenes hus er på valg, mens velgerne skal stemme over 37 av 100 seter i Senatet.

– Skal man tro på meningsmålingene, går dette mot et valgskred for republikanerne. Demokratene går mot 70 tapte plasser i Representantenes hus, sier Svein Melby, lederen for Forsvarets Senter for transatlantiske studier til God morgen Norge.

– Men det virker litt tøft for republikanerne nå å vinne 10 nye senatsplasser, legger han til.

Demokratene prøver å skaffe unge velgere ved Universitetet i Pennsylvania, 1.november i år. (Foto: JEFF FUSCO, © jf/aa)
Demokratene prøver å skaffe unge velgere ved Universitetet i Pennsylvania, 1.november i år. (Foto: JEFF FUSCO, © jf/aa)

Obama er eliten

Tea Party er en gammel bevegelse til høyre for Det republikanske partiet. Tea Party vil ha lavere skatter, lavere offentlig forbruk og mindre statlig styring. Rundt 140 av dem går til valg, men ifølge Melby er det kun 40 som har en reell sjanse til å vinne.

– Slike bevegelser har også ofte en tendens til å dø ut når den økonomiske situasjonen bedrer seg. Når disse folkene kommer inn i Kongressen, så gjør også institusjonen Kongressen noe med dem. Jeg blir virkelig overrasket hvis de kommer til å være en separat gruppering, sier Melby.

«Ikke tro på de liberale mediene» mener Tea Party. Bilde fra 1. november i år, dagen før mellomvalget. (Foto: WIN MCNAMEE, © wm/pr)
«Ikke tro på de liberale mediene» mener Tea Party. Bilde fra 1. november i år, dagen før mellomvalget. (Foto: WIN MCNAMEE, © wm/pr)

Allerede i valgkampen i 2008 fikk Barack Obama et rykte på seg for å være litt for elitisk. Denne måten å oppfatte ham på har bare vokst seg sterkere.

– Tea Party er en protest mot eliter. Og nå blir Obama sett på som representanten for elite-USA, sier Melby.

– Pessimisme over hele linja

Obama har, som president, ikke klart å skape samme entusiasmen som da han drev valgkamp i 2008. Melby mener at Obama har feilvurdert grovt hvordan amerikanere opplever finanskrisen.

– Vi trodde han kom til å løfte og begeistre nasjonen, motivere skape optimisme. Nå har presidenten har ingen tilby. Det er pessimisme over hele linja, sier han.

Ledighetskøene har ikke blitt særlig mindre under Obamas administrasjon. Bilde fra New York, 21. oktober i år. (Foto: Bebeto Matthews, © BM KR**NY**)
Ledighetskøene har ikke blitt særlig mindre under Obamas administrasjon. Bilde fra New York, 21. oktober i år. (Foto: Bebeto Matthews, © BM KR**NY**)

– Obama har kjørt på med logiske resonnementer ovenfor amerikanerne når det gjelder finanskrisen, helsereformen, og ny energipolitikk for å forandre USA. Men han har overvurdert amerikanernes vilje til å være med på dette endringsprosjektet. Det ble for mye på en gang, mener Melby.

Melby mener også at demokratene prøver å løse de økonomiske utfordringene på en helt motsatt måte enn det amerikanere er vant til.

– I motsetning til vår del av verden, hvor vi skriker etter enda mer offentlig bruk av penger for å redde oss ut av uføret, har amerikanerne har en innstilling som er helt motsatt. De vil ha mindre, og vil ha mer av pengene selv for å ordne opp på egen hånd.

Ingen tro på Palin

Melby mener at Obama er nødt til å gi slipp på noen av sine prinsipper og gå til høyre politisk, skal han overleve valget om to år.

– Obama er nødt til å okkupere politisk sentrum. Det er det han skulle ha gjort fra begynnelsen av, det er der presidentvalg vinnes og tapes. Han er nødt til å gjøre som Clinton, skape en allianse mellom sentrum og venstre. Men mange observatører mener at Obama ikke er typen til det, sier Melby.

Men han har ingen tro på at det blir Sarah Palin om to år.

– Det republikanske partiet kommer nok opp med en mye mer troverdig politiker enn Sarah Palin.