KREVER ÅPENHET: Stortingets kontrollmomité krever at landbruksminister Lars Peder Brekk nå offentliggjør e post.  (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/Scanpix)
KREVER ÅPENHET: Stortingets kontrollmomité krever at landbruksminister Lars Peder Brekk nå offentliggjør e post. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/Scanpix)

Ny Sp-statsråd trekkes inn i partistøtte-skandalen

Stortingets kontrollkomité krever nå at landbruksminister Lars Peder Brekk offentliggjør e-post.

I et ekstraordinært møte i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget torsdag krevde komiteen at også Landbruksdepartementet går gjennom og offentliggjør all relevant korrespondanse i forbindelse med samarbeidet mellom kraftselskapene Eidsiva Energi, Troms Kraft og Senterpartiet.

Dette resulterte i sin tid til at Senterpartiet mottok 700.000 kr i ulovlig partistøtte.

Les også: Senterpartiet tilbakebetaler pengestøtte

Landbruksdepartementet involvert

En e-post TV 2 har fått innsyn i viser at også Senterpartiets politiske rådgiver i Landbruksdepartementet, Ane Kismul, bidro i arbeidet med det såkalte fornybarprosjektet som var utgangspunktet for den ulovlige partistøtten.

Kontrollkomiteens leder Anders Anundsen sier at denne saken i stor grad handler om å finne ut av hvem som visste hva og mener det derfor er nødvendig at også Landbruks- og Matdepartementet går gjennom sin korrespondanse i saken, for å avdekke om også dette departementet var mer involvert i saken enn det som er kommet frem til nå.

– Det har kommet frem opplysninger fra TV 2 som kan indikere at det finnes flere relevante e-poster som ikke har kommet frem. Det er en usikkerhet vi ikke kan leve med, sier Anundsen.

Les også: Navarsete innrømmer at Riis-Johansen skulle vært informert

Ny runde med Riis-Johansen

Samme dag som høringen uttrykte både Anders Anundsen og Per-Kristian Foss i Kontroll- og konstitusjonskomiteen at de var skeptiske til at Olje- og energidepartementet hadde lagt frem all relevant e-post i saken.

Terje Riis-Johansens departement har tidligere avslått TV 2s innsynskrav i e-poster som kan være relevante for saken. Derfor sender Kontroll- og konstitusjonskomiteen også et brev til Terje Riis-Johansens departement og ber dem gå en ny runde for å vurdere om all relevant korrespondanse er lagt frem.

Les også: Flere upubliserte e-poster i Sp-saken

Med en siste «håndutstrekning» til statsrådene

– Dette er ment som en slags håndsutrekning til statsrådene, en siste anledning til å være trygge på at alt relevant kommer frem, sier Anundsen.

Kontrollkomiteen arbeider nå med en innstilling om saken som snart skal legges frem for Stortinget, og regner derfor med svar fra både Lars Peder Brekks og Terje Riis-Johansens departement i løpet av kort tid.