Olje  og energiminister Terje Riis Johansen møter i Stortingets kontroll  og konstitusjonskomité mandag formiddag for å svare på spørsmål om forhold knyttet til inhabilitet i forbindelse med pengegaver til Senterpartiet. (Foto: Holm, Morten/Scanpix)
Olje og energiminister Terje Riis Johansen møter i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité mandag formiddag for å svare på spørsmål om forhold knyttet til inhabilitet i forbindelse med pengegaver til Senterpartiet. (Foto: Holm, Morten/Scanpix)

Flere upubliserte e-poster i Sp-saken

Riis-Johansen lovet at alle e-poster om Eidsiva-samarbeidet var lagt på bordet. TV 2 fant flere.

Terje Riis-Johansen garanterte under høringen tirsdag for at det ikke finnes flere e-poster som omtaler det ulovlige samarbeidet mellom Senterpartiet og Eidsiva Energi.

– Alle mailer som har betydning for dette er nå offentlige og oversendt? spurte Aps Martin Kolberg under høringen.

– Svaret på det er definitivt ja, kom det kontant fra Terje Riis-Johansen.

Dette er en av epostene som ikke er lagt frem. (Foto: TV 2)
Dette er en av epostene som ikke er lagt frem. (Foto: TV 2)

Ifølge Senterpartiet ble alle relevante e-poster offentliggjort i forbindelse med habilitetsvurderingen av Terje Riis-Johansen.

– De mailene som omhandler denne saken har vi lagt frem for lovavdelingen og også offentliggjort i ettertid, sa Riis-Johansen til TV 2 etter høringen.

TV 2 fant flere e-poster

Men da TV 2 fikk innsyn i e-postkorrespondansen til Senterpartiets politiske rådgiver Ane Kismul i Landbruksdepartementet viste e-posttråden at Sigrid Hjørnegård i Olje- og energidepartementet sammen med Eidsiva-sjef Ola Mørkved Rinnan fikk en e-post fra Senterpartiets daværende generalsekretær, Ivar Egeberg, hvor han informerer om et «milepælsmøte» i prosjektsamarbeidet.

Selv om e-posten omtaler prosjektsamarbeidet mellom Senterpartiet og Eidsiva Energi ble den ikke offentliggjort av Olje- og energidepartementet.

E-posten viser også at Ane Kismul i Landbruksdepartementet involverte seg i prosjektarbeidet.

Burde vært lagt frem

Verken Anders Anundsen (Frp) eller Per-Kristian Foss (H) i Kontroll- og konstitusjonskomiteen visste om e-posten før TV 2s avsløring. De mener den burde vært lagt frem for dem tidligere.

– Det hadde ihvertfall gitt grunnlag for et spørsmål til. For man ser her at flere Senterparti-politikere i flere departementer har vært engasjert i dette prosjektet, som de lot som om de ikke kjente til, sier Foss.

– Vi må vurdere om det er grunnlag for å stille ytterligere spørsmål som kan belyse saken mer. Basert på de informasjonene vi får fra TV 2 må vi gå en runde til på det, forteller komitéleder Anders Anundsen.

– Omtalte ikke partifinansieringen

Forklaringen fra Olje- og energidepartementet på hvorfor e-posten ikke ble offentliggjort og overlevert til Kontroll- og konstitusjonskomiteen før høringen er at den ikke var relevant nok.

– Den e-posten omhandler ikke partifinansieringen. Så det er bakgrunnen for at den ikke er oversendt lovavdelingen og ikke vurdert relevant. Og det er heller ikke slik at vi offentliggjør all parti-intern e-post, forklarer politisk rådgiver, Ivar Vigdenes i Olje- og energidepartementet.

Departementet understreker også at denne e-posten ikke endrer noen ting i forhold til Terje Riis-Johansens habilitet i forbindelse med den ulovlige partistøtten.