KrF leder Dagfinn Høybråten og avtalen mellom regjeringspartiene, samt hans parti og Venstre. (Foto: TV 2/Montasje)
KrF leder Dagfinn Høybråten og avtalen mellom regjeringspartiene, samt hans parti og Venstre. (Foto: TV 2/Montasje)

Mener regjeringen gjør ordførere til eldre-syndebukker

KrF-leder Dagfinn Høybråten går til frontalangrep på regjeringen og anklaget den for grove løftebrudd om eldreomsorgen.

Som TV 2 Nyhetene har avslørt, venter over 3000 eldre på sykehjemsplass. Blant dem er krigshelten Kåre Tendø, og hans hjemkommune Åsnes skylder på regjeringen, selv om helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen mandag sa at ansvaret lå hos kommunene.

– Det er en lettvint løsning. Vi gjør det vi kan, likevel er det ikke nok, sier ordfører Lars Petter Heggelund (V) til TV 2 Nyhetene. Ekstramidler fra statsbudsjettet dekker bare årets lønnsoppgjør i kommunen.

SE OGSÅ: Sjekk sykehjemskøen i din kommune

Angriper regjeringen

I tirsdagens Tabloid på TV 2 Nyhetskanalen går KrF-leder Dagfinn Høybråten til frontalangrep på regjeringen, tre år etter at han selv inngikk et eldreforlik med regjeringspartiene.

– Det er uverdig det er helt uholdbart, og her sier jo fagfolkene at det også er uforsvarlig. Det kan iekke være slik i Norge at eldre mennesker som har et medisinsk behov for å få plass i heldøgns pleie og omsorg, eller sykehjem ikke får det fordi kommunene ikke har råd. Vi må få gjennomført en juridisk rett til en slik plass og så må staten stille opp med de pengene som kommunene trenger for å oppfylle den retten. Slik det er nå så gjør staten ordførerne til løftebrytere på statens vegne, og det er dessverre de eldre og deres pårørende det går utover, sier Høybråten i Tabloid.

– De nekter å oppføre seg i forhold til kommunene og det hjelper veldig lite å skrive fine ting inn i avtaler hvis regjeringen bryter avtalene i forhold til å sende penger til kommunene for å gjøre opp for de rettighetene som man har lovet, sier Høybråten.

467308

– Drøy påstand

– Det synes jeg er ganske drøy påstand. Vi følger opp det vi har sagt, og vi følger også opp den verdighetsgarantien som vi har inngått avtale om med KrF og Venstre. Vi har i tillegg har vi fulgt opp hvert eneste punkt i omsorgsplanen. Det blir faktisk ganske ille hvis man egentlig forsøker å fordreie dette til et spørsmål om juridiske garantier. Verdighetsgarantien vil gjelde fra 1. januar 2011, svarer Strøm-Erichsen.

Verdighetsgarantien skal være en plikt for kommunene til å yte en verdig eldreomsorg.

– Problemet er at Strøm-Erichsen forrige uke sendte ut et høringsnotat om den nye lovgivningen som skal komme i 2012, hvor hun skriver at dette er en videreføring av gjeldende rett. Det er altså ingen styrking av eldres rettigheter. Hun skriver at det ikke får noen økonomiske konsekvenser. Kommunene skal altså ikke få oppgjør. Jeg skjønner ikke at det går an, tordner Høybråten.