UKJENT MED TV 2s tall: Over 3000 eldre personer venter på en sykehjemsplass eller en omsorgsplass med heldøgnspleie. Det er tall som er ukjent for helse  og omsorgsminister Anne Grete Strøm Erichsen, (Foto: Nico Sollie)
UKJENT MED TV 2s tall: Over 3000 eldre personer venter på en sykehjemsplass eller en omsorgsplass med heldøgnspleie. Det er tall som er ukjent for helse og omsorgsminister Anne Grete Strøm Erichsen, (Foto: Nico Sollie)

Over 3000 i sykehjemskø - ukjent for helseministeren

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mener det er kommunenes ansvar å registrere hvor mange som venter på sykehjemsplass.

Over 3000 eldre personer venter på en sykehjemsplass eller en omsorgsplass med heldøgnspleie. Dette viser en spørreundersøkelse som TV 2 har utført blant samtlige av landets. kommuner.

Sjekk sykehjemskøen i din kommune her

Ukjent med venteliste-tall

– Jeg er veldig imponert over at dere har fått svar på det, faktisk, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen da TV 2 viste henne tallene.

Det føres nemlig ikke noe sentralt register over hvor mange som står på ventelister, derfor var tallet nytt også for helse- og omsorgsministeren. Hun mener det heller ikke er nødvendig å registrere hvor mange som venter på plass. Kommunene skal uansett gi et nødvendig omsorgstilbud til sine innbyggere.

– Kommunene må jo ha en god oversikt over hva som er problemet. Men det som er viktig er at det skal ikke være slik at det er noen som venter på et omsorgstilbud. Har man ikke sykehjemstilbud, hvis det er det som er det primære behovet, så skal man ha et alternativt tilbud, og da må kommunene bygge opp det, forteller Strøm-Erichsen.

Les også: Kåre (87) er én av 3068 i sykehjemskø

– Byggingen går for sent

Helseministerens resept for å få problemet under kontroll er å la kommunene bygge flere sykehjems- og omsorgsplasser. Regjeringen har en målsetning om at det skal være gitt klarsignal for bygging av 12.000 nye plasser innen 2015.

– Jeg forventer jo at kommunene prioriterer dette. Fordi at dette er jo en av de viktigste oppgavene vi har, understreker hun.

Men på Stortinget er ikke lederen for helse- og omsorgskomiteen imponert over tempoet i utbyggingen. Bent Høie (H) mener kommunene må bygge ut raskere.

–- Vi mener jo at nå er situasjonen i eldreomsorgen sånn som den var i barnehagesektoren for noen år siden, nemlig at veldig mange hadde behov for plass og det var ikke noen plass. Derfor er vårt svar på dette at nå må vi gjøre det samme som med barnehagene: Vi må sette i gang et offentlig-privat samarbeid og få bygd ut sykehjemsplasser raskt, sier Høie til TV 2.

LES OGSÅ: Debatten raser. Si din mening!