MOT NYE REGLER: Opposisjonen på Stortinget tolker de nye uttalelsene fra Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, sterkt i retning av at regjeringen ønsker å stramme inn reglene for hvordan skattelistene kan brukes. (Foto: Holm, Morten/Scanpix)
MOT NYE REGLER: Opposisjonen på Stortinget tolker de nye uttalelsene fra Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, sterkt i retning av at regjeringen ønsker å stramme inn reglene for hvordan skattelistene kan brukes. (Foto: Holm, Morten/Scanpix)

SKATTELISTENE:
Vil stanse skattesnoking

Det går mot nye begrensninger i bruken av skattelistene. – Strikken er strukket for langt, sier Aps finanspolitiske talsmann Torgeir Micaelsen.

Opposisjonen på Stortinget tolker de nye uttalelsene fra Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann sterkt i retning av at regjeringen ønsker å stramme inn reglene for hvordan skattelistene kan brukes.

Kryssende samfunnshensyn

– Jeg ønsker stor åpenhet om skatteforhold i Norge, men jeg mener vi nå har nådd et punkt hvor det er på tide å gjøre innstramminger i regelverket, sier Torgeir Micaelsen til NTB.

Finansdepartementet opplyser at regjeringen vurderer mulige regelendringer for å begrense misbruk av skattelistene, men påpeker at det er en rekke kryssende samfunnshensyn som blir satt opp mot hverandre. Et eventuelt forslag skal ut på høring og vedtas før årets skatteoppgjør publiseres neste høst.

Fremmet forslag

– Dette arbeidet har tatt lengre tid enn vi så for oss, sier Dorthe Drange i departementets informasjonsenhet.

Høyres Gunnar Gundersen registrerer en ny ordbruk fra Ap og regjeringen. Han fremmet onsdag et forslag om at skattelistene fortsatt skal offentliggjøres, men at de blir anonymisert. (©NTB)