TV 2s krimekspert Johnny Brenna. (Foto: TV 2)
TV 2s krimekspert Johnny Brenna. (Foto: TV 2)

Mener skattelistene er gavepakker for kriminelle

Sikkerhetsrådgiver Johnny Brenna mener Norges praksis med offentlige skattelister er en gavepakke for kriminelle.

Johnny Brenna er rådgiver i Sikkerhetsledelse AS, og har 22 års erfaring i offentlig etat, henholdsvis forsvaret og politiet.

Han mener det er naivt å tro at kriminelle ikke benytter seg av offentlig tilgjengelig informasjon, når de lokaliserer sine ofre. Som eksempel nevner han den såkalte serber-saken fra 2009.

– Den kulminerte i en pågripelse på Jeløya i 2009, og viser kriminelle aktører som er i Norge uten noen kriminell logistikk. De kjenner ikke noen norske kriminelle, men bruker pc og mobiltelefon aktivt som etterretningsgrunnlag for å drive med spaning. Når man gikk til aksjon mot disse, fant man blant annet skattelister fra både Oslo, Asker og Bærum, sier Brenna.

Frikjenner skattelistene

Tidligere i år fikk Politidirektoratet inn materiale fra Kripos Økokrim og 13 politidistrikter, uten at det gir grunnlag for å si at skattelistene brukes aktivt i kriminelt øyemed. Politidirektoratet har derfor ikke har tatt noen prinsipiell stilling til om listene bør offentliggjøres.

Brenna mener likevel det er grunn til å tro at kriminelle har nytte av denne typen informasjon.

– Jeg vil se på Serber-saken en gang til. Det som er interessant å vite er at disse menneskene har leid en leilighet på Eiksmarka i ett år, uten at norske myndigheter visste om det. Så jeg tror at selv om man ikke har saker, så er det helt klart et problem, sier Brenna.

Også Datatilsynet er kritisk til publisering av ligningstallene:

465738

– Kartlegger ofrene

Han mener det er sannsynlig at kriminelle akkurat nå ser på skattelistene og bruker det som et element i kartlegging av personer.

– Hvordan tenker kriminelle når disse listene legges frem?

– Skulle jeg hatt deg som target kunne jeg gått inn på deg på skattelistene, brukt 1881, gulesider, 2282 på sms for å finne bilen din og jeg kunne gå på sosiale medier å se hva du skriver der. Er du borte eller du hjemme? Ut fra dette kunne jeg hatt en god etterretningslogg og vite veldig mye om deg, sier Brenna.

– Tar politiet feil?

– De tar nok ikke feil, men de har ikke noe grunnlag for å si at det er et problem. Jeg tror ikke de har oversikt over det problemet som egentlig er, og vi som jobber med sikkerhet tenker forebyggende. Vi ønsker å være i forkant, og en ting vi ønsker å si er at skattelistene, rent sikkerhetsmessig, er «høl i huet», sier Brenna.

– En gullgruve

TV 2 lanserte onsdag mobiltjenesten «Rikest her jeg er», hvor en kan sitte sitt eget nabolag og sjekke inntektene til folk i området. Dette er informasjon kriminelle ikke vil nøle med å bruke, mener Brenna.

– Hvis vi nok en gang ser på serber-saken, så brukte de Holmenkollenområdet, Oslo Vest og Asker og Bærum som nedslagsfelt. Så det å dra opp i åsen der, og taste litt på pc-en for å finne de rikeste i området, er selvfølgelig en gullgruve for disse folkene, sier han.

– I Sverige og Finland må en søke om å få innsyn i skattelistene, er det en løsning?

– Jeg mener det å legge de offentlig ut slik vi gjør, er naivt. Det er ikke kvalifisert sikkerhetstenkning, og jeg mener man må ha det nye kriminalitetsbildet i bakhodet, og gjøre noe med det. Det er min personlige vurdering, og hvorfor ikke se til Sverige, sier Brenna.