helsekart_webteas (Foto: TV 2)
helsekart_webteas (Foto: TV 2)

Sjekk sykehjemskøen i din kommune her

TV 2-undersøkelse avslører store variasjoner i omsorgstilbudet i norske kommuner. 3068 står i sykehjemskø i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Alle innbyggere i en kommune har en lovfestet rett til nødvendig helsehjelp når de har behov for det. Derfor har norske kommuner offisielt ingen ventelister på sykehjem.

LES OGSÅ: Debatten raser. Si din mening!

3068 venter på plass

En undersøkelse TV 2 Nyheten har utført viser likevel at 3068 personer venter på å få tildelt en plass på sykehjem eller omsorgsbolig med heldøgnspleie.

TV 2 Nyhetene ba 28. mai i år samtlige norske kommuner opplyse hvor mange av innbyggerne i kommunen som har søkt om kortids- eller langtidsplass på sykehjem eller omsorgsbolig med mulighet for heldøgnspleie, som venter på å få tildelt plass.

Har du tips til denne oversikten eller andre saker fra din kommune, kontakt TV 2s reporter på e-post: stf@tv2.no

Ansvarlig for helse og omsorg i samtlige 430 kommuner har svart på spørsmålet. Svarene er gitt i perioden 28. mai til 13. oktober 2010.

Kommunene er også blitt bedt om å opplyse hvor mange uker søkeren som har ventet lengst på plass har stått i kø. Ventetiden varierer fra en uke og opp til ti år.

194 kommuner opplyser at de ikke har noen som venter på plass. Sjekk din kommune øverst, eller se lista over kommunene uten kø her.

Les også: Kåre (87) er én av 3068 i sykehjemskø

TV 2s statistikk første av sitt slag

Mens tall som viser antall personer som venter på undersøkelse og operasjoner på sykehus ligger lett tilgjengelig på nett, finnes det i dag ingen nasjonal statistikk som viser hvor mange som venter på en plass på sykehjem eller omsorgsbolig med heldøgnspleie.

– Jeg tror det er vanskelig å ha en slik oversikt fordi lovverket tilsier at kommunene til en hver tid skal ha nødvendig helsehjelp, sier avdelingsdirektør Kristin Mehre i Helsedirektoratet til TV 2 Nyhetene.

Heller ikke Statistisk sentralbyrå har tall som kan vise hvor mange som venter på sykehjemsplass eller på plass i omsorgsbolig med heldøgnspleie.

– Det har vi ikke tall på per i dag, sier rådgiver i Statistisk sentralbyrå Bjørn Gabrielsen til TV 2 Nyhetene.

Les også: Over 3000 i sykehjemskø - ukjent for helseministeren

Kommunene selv har oversikt

Bjørn Gabrielsen er prosjektleder for det sentrale helseregisteret som danner grunnlag for blant annet nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren (IPLOS-registeret).

Hvem kan ha oversikt over dette?

– Det må antakelig være kommunene selv som vet det for de skal skrive inn disse etter hvert som det blir ledig kapasitet, sier Gabrielsen.