I 2009 tjente biskopen i Agder og Telemark 1.053.449 kroner. Året før tjente han 850.865 kroner. Også biskopens formue gjorde et markant byks.

Søk i TV 2s skattelister her.

Nestemann på lista over Norges biskoper er Nidaros-biskop Tor Singsaas . Han tjente 770.993 kroner, knapt 100.000 mer enn Hamar-biskop Solveig Marie Fiske .

Journalisten som skrev denne artikkelen hadde i fjor en inntekt på 333.555 kroner og betalte 127.798 kroner i skatt

404 - Siden finnes ikke - TV 2

404!
Oooooooops...
Vi er kjempelei oss, men vi kan ikke finne siden du leter etter...

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen
  • Ansvarlig redaktør: Olav T. Sandnes
  • Nyhets- og aktualitetsredaktør: Karianne Solbrække
  • Sportsredaktør: Vegard Jansen Hagen
  • Tilsynsorgan: Medietilsynet - www.medietilsynet.no
  • Programredaktør: Jarle Nakken
  • Salgsdirektør: Bjørn Gunnar Rosvoll

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.