Riksrevisor Jørgen Kosmo kommer med en kraftig pekefinger til regjeringen.  (Foto: Solum, Stian Lysberg/SCANPIX)
Riksrevisor Jørgen Kosmo kommer med en kraftig pekefinger til regjeringen. (Foto: Solum, Stian Lysberg/SCANPIX)

Fikk 500 millioner fra oljefondet

Den eksterne forvalteren hadde ingen grense for sitt honorar. – Helt bort i staur og vegger, mener riksrevisor Jørgen Kosmo.

En ekstern forvalter av Statens pensjonsfond utland (SPU) har ifølge Riksrevisjonen fått utbetalt honorar på 500 millioner kroner.

– Dette er oppsiktsvekkende og helt bort i staur og vegger at det har blitt inngått slike avtaler, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Får kritikk

Riksrevisjonen gir Finansdepartementet kritikk for manglende oppfølging av Norges Bank når det gjelder avtaler med eksterne forvaltere av Statens pensjonsfond utland (SPU), eller det såkalte oljefondet.

Skulle hatt 900 mill.

Den sterke kritikken retter seg mot at Norges Bank har inngått avtale om avkastningsavhengig honorar til en ekstern forvalter, uten noen øvre grense. Forvalteren hadde stor suksess med sine investeringer, slik at det opprinnelige honoraret skulle ha vært 900 millioner kroner, men ble reforhandlet til 500 millioner kroner.

– Det er ingen tvil om at forvalteren har fått pengene til å yngle, men det skal ikke være nødvendig å ha slike avtaler. Da blir det ikke mye igjen av oljefondet, sier Kosmo.

Det koster å forvalte

Oljefondet ble i fjor ble belastet av Norges Bank Investment Management (NBIM) med forvaltningskostnader på skyhøye 3,2 milliarder kroner, ifølge Aftenposten.

Eksterne forvaltere har slått kloa i 1,8 milliarder av dette.

(© TV 2 / NTB)