SLITER: Mange offentlige ansatte, blant annet i Nav, sliter med eget lovverk.  (Foto: TV 2)
SLITER: Mange offentlige ansatte, blant annet i Nav, sliter med eget lovverk. (Foto: TV 2)

Knusende rapport om Nav

Nav gjør så mange grove feil at det går ut over levekårene til pensjonistene. For andre år på rad nekter Riksrevisjonen å godkjenne regnskapet til Nav.

Riksrevisjonen konstaterer at på tross av omfattende kritikk mot Nav i 2008, var det liten bedring å spore i fjor, til tross for at det ble innført nye datasystemer.

– Oppdager ikke feil

Nav har fortsatt ikke gode nok systemer og grunnlag for å beregne riktige ytelser til pensjonister og andre mottakere og har for svak internkontroll til å oppdage feilene. Det er blant konklusjonene i revisjonsrapporten for 2009.

LES OGSÅ: – Nekter å godkjenne regnskap fra Nav

«Revisjonen viser at det har oppstått feil i mange pensjonssaker, og spekteret av type feil er stort ... Feilene kan ha store konsekvenser for de berørte pensjonistenes levekår, og svekker pensjonistenes tillit til etaten», skriver Riksrevisjonen i rapporten.

800 med feil utbetaling

Helt konkret er det funnet rundt 800 mottakere som har fått feil utbetaling - enten for mye eller for lite. Riksrevisjonen påpeker imidlertid at det ville blitt oppdaget enda flere tilfeller ved mer utstrakt kontroll. Pensjonsområdet alene omfatter over én million pensjonister.

«Svakhetene i internkontrollen i ytelsesforvaltningen og på pensjonsområdet innebærer også brudd på regelverk, normer og standarder». (©NTB)