Skole (Foto: Åserud, Lise/SCANPIX)
Skole (Foto: Åserud, Lise/SCANPIX)

– Manglende undervisning for asylbarna

Enslige, mindreårige asylsøkere får et mangelfullt skoletilbud fordi flere omsorgssentre er usikre på hvilke rettigheter asylbarna har, mener Riksrevisjonen.

Til tross for at alle barn og unge i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring fikk 15 asylsøkerbarn ved et statlig omsorgssenter ikke tilbud om skolegang. Det viser Riksrevisjonens gjennomgang av Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) regnskap for 2009.

– Varierende tilbud

Undersøkelsen viser også at det flere steder var usikkerhet rundt hvilke rettigheter asylbarna hadde etter opplæringsloven og at det var stor variasjon i tilbudet barna fikk når det gjaldt morsmålsundervisning og tospråklig undervisning.

Ved utgangen av 2009 var 120 asylbarn under 15 år plassert i statlige omsorgssentre og 98 barn var plassert i private tiltak.

– Ulike krav

Riksrevisjonen påpeker at det ikke er avklart hvilke tjenester omsorgssentrene skal tilby når det gjelder omsorg, oppfølging og behandling av enslige mindreårige asylsøkere. Den mener og det er alvorlig at det er blitt stilt ulike krav til offentlige og private sentre når det gjelder oppfølging og behandling av psykisk helse. (©NTB)