EU-regler kan tvinge Norge til alkoholreklame. Det er EUs reviderte Audiovisual Media Services Directive som nå ikke lenger gir Norge unntak fra forbud mot alkoholreklame. Dette betyr i første omgang at kanalene som sender fra EU-land rettet mot Norge, blant annet TV3 fra England, kan sende alkoholreklame.

Dette har tidligere kun vært lov for kanaler som ikke retter seg mot det norske markedet spesielt.

Det har vært mye debatt i EU om dette direktivet og mange land skulle gjerne sett seg foruten. De 27 EU-landene nå har inngått kompromiss på dette direktivet. Kilder i kommisjonen Aftenposten har snakket med mener sjansene for at Norge får et nytt unntak ikke er tilstede.

Sverige har fjernet sitt forbud mot alkoreklame, etter at svensk rettsvesen mente forbudet i Sverige var i strid med EU-regelverket.

Til programleder Rune Kjos i Tabloid på TV 2 Nyhetskanalen kommer generalsekretær Anne-Kristin Kolstad i rusfeltets samarbeidsorgan Actis og generalsekretær Inngunn Jordheim i Vin- og brennevinleverandørforeningen.

Se debatten i Tabloid på TV 2 Nyhetskanalen kl.18.55 og kl. 20.30.