ETTERFORSKES: Jørn Lier Horst, en av topplederne ved Larvik politistasjon etterforskes av Spesialenheten for politisaker. (Foto: Berit Roald)
ETTERFORSKES: Jørn Lier Horst, en av topplederne ved Larvik politistasjon etterforskes av Spesialenheten for politisaker. (Foto: Berit Roald)

Polititopp mistenkes for lovbrudd

En av topplederne ved Larvik politistasjon etterforskes av Spesialenheten for politisaker.

Spesialenheten for politisaker mistenker ham for å ha begått lovbrudd i forbindelse med gjenopptakelsen av saken mot travkusken Atle Hamre.

Historien startet 17. november 2008 da den kjente travkusken Atle Hamre ble dømt til fire års fengsel for forsøk på utpressing av forretningsmannen Trond Willy Wilhelmsen i Kristiansand.

Hamre ble utpekt som bakmann av en av torpedoene som truet Wilhelmsen.

Rundt to år etter at Hamre ble dømt, 4. august i år, skjedde det en ny utvikling i saken: Torpedoen ville forklare seg på nytt.

Foretok avhør uten å informere

I denne forklaringen hevdet torpedoen at Atle Hamre likevel ikke var bakmannen, men at det var to ikke navngitte personer i Oslo.

Torpedoen sa han ikke vil snakke med politiet i Agder som etterforsket saken og henvendte seg derfor til Jørn Lier Horst, som var fungerende kriminalsjef i Larvik

Lier Horst bestemte seg for å avhøre torpedoen, uten å si det til noen, verken sine egne sjefer eller til politiet i Kristiansand som har ansvaret for saken.

– Ser at det kan være kritikkverdig

På spørsmål fra TV 2 om hvorfor han ikke orienterte sine kolleger i Kristiansand at han hadde fått denne henvendelsen, svarer Lier Horst dette:

– Jeg ser i ettertid at det kan være kritikkverdig. Jeg valgte, selv om jeg ikke hadde noe stedlig kompetanse, å motta den forklaringen med det sterke uttrykket fra denne personen at Agder ikke skulle involveres. Det var bakgrunnen for hvorfor jeg valgte å gjøre det på denne måten, sier Horst Lier.

Sendte kopi til Hamres forsvarer

Da polititoppen hadde foretatt avhøret, sendte han en kopi av dette til Atle Hamres forsvarer som jobbet med en begjæring om gjenopptakelse av saken.

– Det var etter ønske fra han som vi avhørte at Atle Hamres forsvarer også skulle få gjenpart av hans forklaring, sier polititoppen.

TV 2 er kjent med at både politimesteren i Agder og politimesteren i Vestfold har reagert på at politimannen har foretatt avhør på egenhånd, og at Spesialenheten ser alvorlig på saken.

Jørn Lier Horst er mistenkt for uforstand i tjenesten, men Atle Hamres forsvarer tror ikke granskningen av politimannen vil svekke gjenopptakelsesbegjæringen.