Bilde fra de voldsomme opptøyene etter Israels angrep mot Gaza nyttårshelga i fjor.   Forsoningsmøtet som fulgte viser at Norge er enestående når det kommer til dialog. Dette gir forhåpninger, sier Raja.  (Foto: Lise Åserud)
Bilde fra de voldsomme opptøyene etter Israels angrep mot Gaza nyttårshelga i fjor. Forsoningsmøtet som fulgte viser at Norge er enestående når det kommer til dialog. Dette gir forhåpninger, sier Raja. (Foto: Lise Åserud)

Abid Raja:
– Fattigdom og vold truer Norge

Muslimske gutter er sinte, og sinnet rettes mot medelever, lærere og storsamfunnet. Abid Raja mener vi må trosse vår redsel, og lære noe om dette.

– Norske innvandrerungdom kan fort bli en målskive for radikale islamister, mener Abid Raja, forfatter og venstrepolitiker.

Raja har skrevet boken «Dialog - om vold, undertrykkelse og ekstremisme».

Les også: – Forståelig med antipati mot Pakistan

– Trusselen kommer ikke fra utlandet

Raja mener vi kan sammenlikne oss med England. Og der kommer den største sikkerhetsrisikoen ikke fra utlandet, men fra pakistanere og bangladeshere som er født og oppvokst i Storbritannia. Etter langvarig neglisjering, en integreringspolitikk som ikke fungerer og ghettoene som har fått manifisert seg, føler folk ikke seg som lojale borgere av England.

– I Norge er vi på vei inn i samme spor, sier Raja.

Han viser til ungdom som ikke klarer å fullføre videregående skole. Til innvandrerbarn som lever under fattigdomsgrensa. Til gettoene som vokser frem.

Vold i hjemmet

I rike Norge lever hver tredje ikke-vestlige innvandrerbarn under fattigdomsgrensen. Disse barna får ikke samme muligheter som andre. Ifølge Raja er mange av dem oppdratt av foreldre som er analfabeter. Mange opplever vold i hjemmet. Risikofaktorene hoper seg opp. Raja mener dette er grupper som fort kan falle utenfor storsamfunnet.

– I Norge håndterer vi ikke dette, sier Raja, og peker på at 85 000 barn lever under fattigdomsgrensa.

Sinte muslimske gutter

Hvorfor er muslimske gutter så sinte?

– Vi brune nordmenn har lært mye om hvite nordmenn, men hvite nordmenn trenger å skjønne hvorfor brune er så sinte, sier Raja.

Han forteller at svært mange av disse brune nordmennene har vokst opp med vold i hjemmet, og dette skaper frustrasjon og sinne. Denne frustrasjonen og sinnet retter de mot medelever, lærere og storsamfunnet. Raja mener vi må lære noe om dette for å kunne gjøre noe med det.

– Vi er redde for muslimer

– Etniske nordmenn må tørre å konfrontere sine følelser. Det er ikke unaturlig å være redde for muslimer. Mange faktorer skiller seg fra norske verdier og det frie demokratiet, sier Raja.

Han mener vi må gripe frykten, og lære om dette.

– En ting er islam, en annen ting er muslimer. Det handler om mennesker. Det handler om barn. Vi må lære om disse, oppfordrer Raja.