Fredag ettermiddag var Runa Kjelland sammen med flere venninner i sentrum av Evje. Ved en mindre bilvei oppdager hun noe hun tror er en død mus.

– Ekkelt

– Jeg ser at det ligger noe i veien som ligner en mus. Men da jeg kommer nærmere ser jeg at det er flere døde lemen, forteller Runa til tv2nyhetene.no.

Venninnene teller totalt 21 døde lemen som ligger spredt på veien og i grøftekanten.

– Det var veldig ekkelt. På noen av de kunne man se invollene, mens noen var helt flate. De var sikkert blitt påkjørt av biler. Jeg fikk helt vondt i magen, sier Runa.

Mye lemen i Agder

Forsker Nina E. Eide ved Norsk institutt for naturforskning forteller at det ikke er uvanlig at lemen trekker nedover i lavlandet når det er såkalte lemenår.

– Når det er mye lemen flytter de mer på seg, og begever seg også ned i lavlandet. Og i Agder er det toppår hva gjelder lemen i år, sier Eide til tv2nyhetene.no.

– Det sies jo gjerne at lemen kan bli så sinte at de sprekker.

– Når det er tette bestander kan de bli mye mer hissig, men at de sprekker er nok bare en myte. De kan imidlertid godt dø om de er stressa på mat. Alle gnagere har høy puls og må få mat jevnlig, forteller Eide.

Skriker mye

– Hvordan reagerer de på mennesker?

– Hvis vi møter dem på en sti løper de ikke nødvendigvis avgårde, men de kan begynne å skrike for å varsle at de er der. Derfor opplever vi de gjerne som hissige. Ofte kan de begynne å skrike før de stikker av.

Det varierer mye fra fylke til fylke hvor mye lemen det er i år. Troms vil for eksempel på lik linje med Agder ha mye lemen, mens det vil være mindre i Midt-Norge.