VIL HA ENDRING: Carl I.Hagen mener NAV bør få ansvaret for å betale sykehjemsplasser. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/Scanpix)
VIL HA ENDRING: Carl I.Hagen mener NAV bør få ansvaret for å betale sykehjemsplasser. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/Scanpix)

Hagen mener NAV skal ha ansvar for eldreomsorgen

Carl I.Hagen er rystet over at Astrid Hulleberg (92) skal tvangsflyttes, og mener det er på tide at NAV tar ansvar for eldreomsorg på lik linje med utbetaling av sykepenger.

Astrid Hulleberg (92) og åtte andre skal tvangflyttes fra deres avdeling på Fjelberg sykehjem.

– Dette er dessverre nok et eksempel på et håpløst system, og det vi ser er det vanlige svarteperspillet. Kommunepolitikere sier at det er statens skyld, og staten sier det er partiet som har ordførereren sin skyld, sier Frps eldregeneral Carl I. Hagen.

Vil ha en endring av systemet

Frps eldregeneral mener det vi trenger er en systemendring.

– Folketrygden bør ha ansvaret for å betale sykehjemsplassene og øvrige eldreomsorgstjenester på lik linje med sykepenger og arbeidsledighetstrygd. Hvis det hadde vært slik, ville ikke Astrid ha hatt noe problem, understreker Hagen.

Han mener alt ville ha fungert mye bedre dersom det var behov som utløste betaling av sykehjemsplasser, ikke kommuneøkonomien.

– Det burde bli lovfestet at det er NAV som betaler sykehjemsplasser, poengterer han.

462844

Ingen ting å si hvem som har styringen

Eldregeneralen mener det ikke har noe å si for eldreomsorgen hvem som har styringen i en kommune.

–Frp gjør det vi kan rundt omkring. Jeg kjenner ikke detaljene i Fredrikstad, men den økonomiske situasjonen i Fredrikstad må være helt prekær, sier Hagen og legger til:

–Vi er pådrivere for at det siste man skal kutte i er eldreomsorgen.