Trygdeetaten
Trygdeetaten
Magnus E. Marsdal fra Manifest og Torbjørn Røe Isaksen (H) Arbeids  og sosialkomiteen på Stortinget.
Magnus E. Marsdal fra Manifest og Torbjørn Røe Isaksen (H) Arbeids og sosialkomiteen på Stortinget.

– Høyre vil svekke tilliten til trygdeordningen

Magnus E. Marsdal fra Manifest mener at 600 000 nordmenn på trygd skyldes ikke problemer ved trygdesystemet

Et av hovedmålene i statsbudsjettet for 2011 er å sikre arbeidsplasser og velferden sa Sigbjørn Johnsen til God morgen Norge tirsdag.

Sigbjørn Johnsen: – Stramt, men balansert

Men fortsatt er det 600 000 i arbeidsfør alder som mottar trygd. Det gjør Høyre særdeles misfornøyd.

– Det er faktisk slik at du kan tape penger på å gå fra trygd til arbeid. Det er helt hårreisende, sier Torbjørn Røe Isaksen, Høyres representant i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Frykter nedbygging av velferdsstaten

Isaksen peker samtidig på at siden 1992 har andelen av unge arbeidsløse økt med 115%.

– Det er helt meningsløst at friske, oppegående 18-21 åringer blir nødt til å hente lønna si hos NAV, sier han.

Magnus E. Marsdal, tidligere nyhetssjef i Klassekampen, nå ansatt i Manifest senter for samfunnsanalyse, er mer bekymret for det han mener er et ekskluderende arbeidsliv med mye konkurranse.

Dessuten mener han at Høyre prøver å svekke tilliten til den felles trygdeordningen, gjennom å gi disse tallene mer betydning.

– Tall fra NAV viser at antallet unge på trygd som Isaksen sikter til, har økt fra noen hundre til omtrent 900 siden 1992. Selv om økningen er på over 100% er det ganske marginalt. Dessuten skyldes dette hovedsakelig tunge diagnoser som schizofreni og paranoia, sier Marsdal.

Han frykter at Høyre og Frp kommer til å svekke velferdsstaten, bare de kommer til makten, akkurat som de borgerlige i Sverige planlegger etter valgseieren.

Magnus E. Marsdal fra Manifest og Torbjørn Røe Isaksen (H) Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. (Foto: TV 2)
Magnus E. Marsdal fra Manifest og Torbjørn Røe Isaksen (H) Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. (Foto: TV 2)

Økning i unge sosialhjelpsmottakere

– Hvis du er for syk til å jobbe, så skal du ikke jobbe. Da skal du motta hjelp fra felleskassa slik at du klarer deg, understreker Isaksen.

Men han retter også fokus på sosialhjelpkontorene.

– Vi ser en klar økning i unge sosialhjelpsmottakere også. Unge som dropper ut av videregående går til NAV-kontoret og får midler til livsopphold. Det vi er redde for, er at de blir gående på sosialhjelp i måneder og år uten at noen får dem inn arbeidslivet. I så fall blir de borte, sier Isaksen.

Isaksen sier at løsningen er å organisere tiltak for denne gruppen fra første dag. Han mener ikke at det handler om at ordningen fører til latskap.

– Men hvis du som 18-åring får 5000 kroner fra NAV-kontoret, bor hjemme, og ikke trenger å gjøre noe for de pengene, så tror jeg det skaper dårlige holdninger, sier han.

– Å stramme inn ytelser er ikke en løsning

Marsdal avviser problemet og sier at man ikke blir rik av å gå på uføretrygd i Norge. De 600 000 i arbeidsfør alder som er på trygd, ser han ikke på et problem ved trygdesystemet, men snarere i arbeidsmarkedet. Han mener at det er i arbeidslivet problemet må løses.

– Det er altså snakk om 600 000 som ikke faller utenfor velferdssystemet. Dessuten har disse tallene vært spådd siden 80-tallet. Vi kan ikke endre systemet fordi det muligens fins noen som burde ha hatt en annen ordning, sier Marsdal.

Han mener at disse menneskene må få jobb som de kan leve med og bidra i.

– Løsningen er ikke å stramme inn ytelsene til mennesker som arbeidsgiverne har vist at de ikke vil ha, sier Marsdal.

– Vi har også visst om klimaproblemene i over 20 år. Men det betyr ikke at vi ikke skal gjøre noe med det, svarer Isaksen, som gleder seg til å diskutere uførepensjon med Arbeiderpartiet i høst.