penger (Foto: Kallestad, Gorm)
penger (Foto: Kallestad, Gorm)

Barnefamilier og minstepensjonister er vinnerne

Barnefamilier med millionlån kan forvente å få 8000 kroner mer å rutte med neste år. Samtidig får mesterparten av pensjonistene skattelette.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statsbudsjettet for 2011 legger opp til svært små justeringer i skattenivået.

Dine Penger har foretatt en prognose på hva en vanlig barnefamilie i Norge kan forvente av reélle endringer i husholdningsøkonomien. Magasinet tok forventet prisstigning og rentenivå neste år med i beregningen.

8000 kroner mer å rutte med

Dine Penger har foretatt en beregning av hvordan statsbudsjettet vil slå ut for en barnefamilie med en samlet inntekt på 800 000 og boliglån på 1 million.

– Barnefamiliene kommer ganske greit ut, ikke de store endringene. Barnehagesatsene holdes uendret, maksprisen på 2330 kroner består. Men siden det er beregnet 1,8% inflasjon neste år, blir barnehageplassene i realiteten 1,8% billigere, sier Geir Ormseth, redaksjonssjef i Dine Penger til God morgen Norge.

– Renteprognosene for neste år viser ingen endring. Det gjør at lånerenten neppe vil krype særlig over fire prosent neste år, sier Ormseth.

Gjennom statsbudsjettet forventer regjeringen en lønnsvekst neste år på 3,25%. Det må da veies opp mot at priser på varer og tjenester blir prisjustert mot en inflasjon på 1,8%, noe som gjør dem litt dyrere.

– Dette spiser litt av lønnsveksten. Men i summen vil en slik familie få rundt 8000 kroner mer å rutte med neste år, sier han.

Lavtlønnede med store boutgifter kan også glede seg. Ifølge Ormseth varsler Finansdepartementet en utvidelse av bostøtteordningen.

Pensjonen omfordeles

De største endringene i statsbudsjettet vil pensjonistene merke. Det legges opp til et magisk skille ved en inntekt på 350 000 kroner.

– Pensjonister som tjener under det beløpet kan forvente skattelette. De som bikker over kan forvente en skatteøkning. Dette gjelder også AFP-pensjonister, sier Ormseth.

Skatteletten - eller økningen - vil bli større jo lenger unna de er dette krysningspunktet. Dette vil medføre at rundt 200 000 pensjonister får en skatteøkning. De som har en pensjonsinntekt under 160 000, kommer til å betale null i skatt.

Pensjonister som har en inntekt på mellom 200 og 250 000 kan forvente rundt 3700 kroner i skattelette, ifølge Ormseth. Sammenlagt opplever pensjonistene en skattelette på 1 milliard kroner.