berlingo i hull (Foto: Ørnulf Riisnæs)
berlingo i hull (Foto: Ørnulf Riisnæs)

Vegmyndighetene skal granske seg selv

Det nye tilsynet i veisektoren legges til Veidirektoratet. – Dette er jo bukken som passer havresekken, hevder kritikerne.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag går Samferdselsdepartementet inn for at det nye tilsynet for veisektoren legges til Vegdirektoratet.

Reaksjonene lar ikke vente på seg. Trygg Trafikk og andre medlemsorganisasjoner stiller seg kritiske til et internt tilsyn.

Frykter inhabilitet

– Da står vi igjen med et tilsyn hvor en statlig etat kun fører tilsyn med seg selv. Dette kalles vanligvis for internkontroll, sier direktør i Trygg Trafikk, Kari Sandberg, til TV 2 hjelper deg.

– Dette er jo bare et avansert internkontrollsystem der de kan kontrollere seg selv. Vi ville jo ha et uavhengig tilsyn, ikke et avhengig. Dette er jo bukken som passer havresekken så jeg er skuffet, sier leder Bent Ording i Norsk Motorcykkel Union til TV 2 hjelper deg.

Se også: Saksøker Statens vegvesen etter mannens død

Se også: Eva får ingen uavhengig gransking av mannens død

Les også: Vegvesenet fraskriver seg ansvar for alle veier i Norge.

Les også: Robin nektes erstatning for ødelagte felger

Trygg Trafikk og medlemsorganisasjonene frykter mangel på habilitet i tilsynssaker når Statens vegvesen nå skal føre tilsyn med seg selv.

– Dagens regelverk hjemler ikke at staten kan føre tilsyn med infrastrukturen på det kommunale- og fylkeskommunale veinettet, sier Sandberg.

Behov for et uavhengig tilsyn

Både Trygg Trafikk og flere av medlemsorganisasjonene er lite tilfredse over at departementet ikke tar hensyn verken til flertallet av høringsinstansene eller flertallet i det regjeringsoppnevnte tilsynsutvalget som la frem sin utredning i februar 2009. Begge la stor vekt på at det må etableres et selvstendig og uavhengig tilsyn, slik vi har for øvrige transportsektorer.

– Vi mener behovet for et selvstendig og uavhengig tilsyn er like stort når det gjelder vei, som for jernbane og fly, sier Sandberg.

Hovedargumentet mot å etablere et uavhengig tilsynsorgan fristilt fra Statens vegvesen skal ha vært behovet for dobbeltkompetanse.

– Vi mener kompetanse som ville tilhørt et internt veitilsyn, kan overføres til et uavhengig veitilsyn slik at det ikke blir behov for flere medarbeidere sier Sandberg.

Les også: Farlig bro kostet et menneskeliv

Les også: Falig fylkesvei kostet nesten Svein livet

Frykter flere rettsaker

Sandberg viser til at utvalgsflertallet også pekte på nødvendigheten av at tilsynet har sanksjonsmuligheter i der veistandarden krever utbedringer.

– Uten et uavhengig vegtilsyn frykter jeg en framtid der flere og flere vegsaker blir avgjort gjennom rettssaker, avslutter Sandberg.