REGJERINGENS COWBOY: Sigbjørn Johnsen var hattefin på vei til Stortinget for å legge frem neste års statsbudsjett. (Foto: scanpix/)
REGJERINGENS COWBOY: Sigbjørn Johnsen var hattefin på vei til Stortinget for å legge frem neste års statsbudsjett. (Foto: scanpix/)

Her er statsbudsjettet for 2011

Regjeringen nærmer seg handlingsregelen for bruk av oljepenger i statsbudsjettet for 2011.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Finansminister Sigbjørn Johnsen bruker 128,1 milliarder oljekroner i neste års statsbudsjett.

Hva mener du om statsbudsjettet? Si din mening i kommentarfeltet nederst i artikkelen

SATSER PÅ KRONER: Flere utlendinger plasserer sine penger i norske banker. Dette kan være tegn på en bankkrise, mener sjeføkonom Knut Anton Mork. (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)
SATSER PÅ KRONER: Flere utlendinger plasserer sine penger i norske banker. Dette kan være tegn på en bankkrise, mener sjeføkonom Knut Anton Mork. (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)

Dermed nærmer regjeringen seg handlingsregelen. Anslaget for Oljefondet er på 3018 milliarder kroner i 2011. Det gir grunnlag for en pengebruk på 120,7 milliarder kroner. Det betyr at regjeringen kun bruker 7,4 milliarder kroner mer enn det handlingsregelen tilsier.

Da Kristin Halvorsen la frem budsjettet for 2010 lå bruken av oljepenger 44 milliarder kroner over handlingsregelen. Regjeringen legger opp til å være tilbake til handlingsregelen allerede i 2012.

– Den største forskjellen fra forrige gang jeg la frem statsbudsjettet er at det er mer penger nå, sier finansminister Sigbjørn Johnsen til TV 2. Han har tidligere lagt frem seks statsbudsjett for Stortinget.

Øker i størrelse

NSB lokal tog på Oslo S (Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2)
NSB lokal tog på Oslo S (Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2)
Statsbudsjettet for 2011 er på 960,1 milliarder kroner totalt. Dette er en økning på 61,5 milliarder kroner fra i fjor.

Økte utgifter betyr at man må øke inntektene, og regjeringen henter ut vel 3 milliarder kroner mer i utbytte fra statlige selskap i 2011. De tar ut 53 millioner kroner i utbytte fra NSB og 300 millioner kroner i utbytte fra Avinor.

Det reduserte sykefraværet blant norske arbeidstakere gjør at regjeringen sparer omtrent 1 milliard kroner på budsjettet for neste år. Samtidig øker utgiftene til bostøtte for vanskeligstilte med 238 millioner kroner.

Folketrygdens utgifter for 2010 er budsjettert til om lag 272 milliarder kroner. Det er en økning på 30 milliarder kroner fra budsjett for 2009. (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)
Folketrygdens utgifter for 2010 er budsjettert til om lag 272 milliarder kroner. Det er en økning på 30 milliarder kroner fra budsjett for 2009. (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)

Kombinasjonen av økt økonomisk aktivitet sammen med blant annet lavere asyltall og redusert sykefravær gir regjeringen opp mot 4 milliarder kroner i ekstra spillerom i forhold til hva man forutså under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i våres.

I 2011 forventer regjeringen at det vil ankomme 10 000 asylsøkere til landet, mot 18 500 i saldert budsjett for 2010. Dette frigir 2.5 milliarder kroner i statsbudsjettet for neste år. Regjeringen planlegger å tvangsreturnere 4 600 asylsøkere i 2011.

 (Illustrasjonsfoto).  (Foto: Bård Gudim/Scanpix)
(Illustrasjonsfoto). (Foto: Bård Gudim/Scanpix)

Vinnere

Selv om neste års budsjett er strammere enn årets, er det alltid noen som får mer penger enn andre. En av de største vinnerne er norske veier og jernbane.

Det bevilges 1,5 milliarder kroner mer til drift og vedlikehold av det norske samferdselsnettet.

Totalt er forslaget på 2011 på 29,4 milliarder kroner. Dette er likevel mindre til vei enn det de lovet i Nasjonal transportplan.

Illustrasjonsfoto: Scanpix
Illustrasjonsfoto: Scanpix

Til skole og utdanning øker bevilgningene med totalt 4,6 milliarder kroner i 2011.

– Vi er glade for at regjeringa innenfor et stramt budsjett har valgt å prioritere det viktigste for framtida, kunnskapssektoren, sier statsrådane Kristin Halvorsen og Tora Aasland i en pressemelding.

Barnehagene og videregående opplæring får klar prioritet i budsjettet, med totalt en milliard kroner av kunnskapspotten.

I tillegg legger regjeringen opp til 2200 nye studeieplasser på universitet og høyskoler. Grunnforskningen blir styrket med 60 millioner kroner.

ULIK UNDERVISNING: En arbeidsgruppe vil bort fra modellen om at alle skal lære det samme. (Foto: DAVID BECUS/DDM- DAVID BECUS  PHOTOPQR/LA DE)
ULIK UNDERVISNING: En arbeidsgruppe vil bort fra modellen om at alle skal lære det samme. (Foto: DAVID BECUS/DDM- DAVID BECUS PHOTOPQR/LA DE)

Politi og pasienter

Støtten til de politiske partiene øker med 10 millioner kroner.

Politiet får en økning på 4,6 prosent i neste års budsjett. Regjeringen øker også bevilgningene til PST med 20 millioner kroner. Pengene skal gå til økt antiterrorarbeid og livvaktstjenester. Regjeringen viderefører også det rekordhøye opptaket til politihøyskolen neste år.

Illustrasjonsfoto: Scanix
Illustrasjonsfoto: Scanix

Regjeringen bevilger 970 millioner kroner mer til pasientbehandling i neste års budsjett, mesteparten av dette går til å møte den generelle pasientveksten.

De rødgrønne prisjusterer egenandelen for helsetjenester og medisiner med 40 kroner slik at frikortgrensen blir 1 880 kroner.

Les mer: Styrker helseforetakene med 1 milliard kroner

Mer til kommunene

Kommunene får 2,75 milliarder kroner i økte frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst på 1 prosent. Kommunene kan også skattlegge all næringseiendom uten å måtte skrive ut generell eiendomsskatt for alle.

– Den rødgrønne regjeringen har til nå økt kommunenes samla inntekter med 40 milliarder kroner. Men jeg har fortsatt til gode å møte en ordfører som mener han får nok, sier finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen til TV 2 like før finansministeren tok ordet i stortingssalen.

KS mener at veksten i de frie inntektene på 2,75 milliarder kroner til kommunene gir rom for fortsatt gode tjenester, men ikke nye satsninger. Dermed må mange kommuner fortsette å foreta tøffe prioriteringer neste år.

Tapere

EFFEKTIVT: Det er større sannsynlighet for at man klarer å røyke dersom man bruker snus som sluttemetode, ifølge norsk forskning. (Foto: Wikipedia/NPK)
EFFEKTIVT: Det er større sannsynlighet for at man klarer å røyke dersom man bruker snus som sluttemetode, ifølge norsk forskning. (Foto: Wikipedia/NPK)

De som røyker, drikker eller snuser må belage seg på et dyrere år. Avgiften på tobakk og alkohol økes med 5 prosent i budsjettet for 2011. Avgiften på snus økes med 10 prosent.

Les mer: Dyrere røyk, snus og alkohol

Det blir også dyrere å ha oljefyring. Regjeringen vil nemlig øke olje- og mineralavgiften med 8,1 øre per liter, noe som totalt gir en ekstra inntekt på 130 millioner kroner for staten.

Regjeringen ser seg også nødt til å redusere målet om bygging av sykehjems- og omsorgsplasser fra 2500 til 2000.

Engangsavgiften på biler med høye CO2-utslipp vil øke i 2011.

Kongehuset er en av budsjettvinnerne i 2010. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX)
Kongehuset er en av budsjettvinnerne i 2010. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX)

Lovlig nedlastning og kjøp av elektroniske tjenester fra utlandet, som filmer og e-bøker, vil bli momsbelagt.

Bevilgningene til Kongehuset øker også i år. Kongefamilien får en økning på 2,6 prosent over statsbudsjettet. De kongelige kan dra på utenlandsturer for 8,5 millioner kroner neste år.

Les mer: Sonja og Harald ba om lønnsøkning på 2 mill – får 300.000