ferie (Foto: Privat)
ferie (Foto: Privat)

Familie lurt for 72.000 kroner

Familien betalte dyrt for ferieklubbmedlemskap, men får ikke tilbake pengene som lovet.


På en ferietur til Tenerife gikk familien Henriksen i ferieklubbfellen og ble medlem av Designer Way Vacation Club.

– Det hele fremsto veldig tiltalende der og da. Ikke minst på grunn av at vi fikk en muntlig garanti på at vi skulle få tilbake de 72.000 kronene vi hadde betalt i innmeldingsavgift, og at det i bunn og grunn kun var klubbens årsavgift som måtte betales, sier Stig Henriksen.

Ferieklubber kan minne om timeshare, men i stedet for kjøpe bruksrett til en bestemt leilighet i en bestemt periode, får man tilgang på å leie ulike feriesteder ferieklubben har avtale med rundt om i verden til rabattert pris. Du blir ofte lurt med på salgsmøter, gjerne ved hjelp av skrapelodd.

– Vi ble stoppet på gaten og fikk tildelt fem gratis skrapelodd. Vi vant selvfølgelig på ett av disse skrapeloddene, men kriteriet for at vi skulle få premien var at vi skulle delta på et av ferieklubbens demonstrasjonsmøter, forteller Stig som for tiden er bosatt i Ungarn.

CashBack

Da familien skrev under på kontrakten med ferieklubben, skrev de også under på en kontrakt med CashBack Sales and Administration S.A.

I kontrakten med CashBack står det at familien er garantert bli tilbakebetalt mellom ti og hundre prosent av summen de betalte inn. Til tross for dette forstod Stig og Bente Henriksen det som om de skulle få tilbakebetalt hele summen på 72.0000 kroner.

– Vi ble fortalt at vi skulle anse pengene som et lån, og at vi skulle få de tilbake igjen. Da vi var på demonstrasjonsmøtet var rommet kledd med diplomer av personer som hadde fått pengene sine tilbake, så vi trodde helt klart på dette, forteller Stig til TV 2 hjelper deg.

Svarer ikke

Det eneste familien skulle gjøre for å få tilbakebetalt de 72.000 kronene de betalte i innmeldingspenger, var å sende inn noen papirer til CashBack 59 måneder etter innmelding.

– Slik som avtalt sendte vi inn de papirene vi skulle i god tid før fristen gikk ut. På vårparten i år fikk vi en kvittering på at papirene var mottatt. Etter det har vi verken hørt noe mer eller sett noe til pengene, forteller Stig.

Familien Henriksen har tatt kontakt med ferieklubben for hjelp, men får til svar at ferieklubben og CashBack Sales and Administration S.A. ikke har noe med hverandre å gjøre.

En dyr affære

Selv om Stig og familien kun har reist på to ferieturer i regi av ferieklubben, har regningshaugen likevel vokst seg stor.

– I tillegg til de 72.000 kronene det kostet å melde seg inn må vi betale en årlig medlemsavgift pluss administrasjonsgebyr for hver tur vi skal på gjennom ferieklubben, så det hele har nok kommet på oppunder 100.000 kroner, sier Stig.

langeland
langeland

Hvor store rabatter man får ved å være medlem i en ferieklubb er vanskelig å si da det kun er ferieklubben som har tilgang til de fleste stedene man kan reise.

– Det er mange useriøse ferieklubber der ute. Noen lover rabatter de ikke kan gi, og i hvilken grad man faktisk får rabatter er vanskelig å vurdere, forteller Andreas Langeland i Forbruker Europa, som legger til at det også finnes noen seriøse ferieklubbselskaper som gir deg det de lover.

Stig og Bente har fem år igjen av sitt ti år lange medlemskap i ferieklubben, men det er fortsatt usikkert om at familien får tilbake pengene sine.

– Familien bør kontakte banken å høre hvilke muligheter de har. De burde også klage til selskapet, si opp kontrakten og kreve tilbakebetaling, sier Langeland.

Styr unna

Forbruker Europa får mange henvendelser om ferieklubber i forhold til sakstype og i forhold til andre sakstyper. For å unngå å havne i ferieklubbfellen er det flere ting du kan være bevist på.

– Forst og fremst burde man være veldig kritiske til å bli kontaktet av folk når man er på ferie. Turister lokkes ofte med skrapelodd, så unngå å ta imot disse. Skulle du bli med på et salgsmøte, så ikke skriv under på kontrakten der og da. De seriøse selskapene vil la deg ta med kontrakten hjem, sier Langeland til TV 2 hjelper deg.

Langeland påpeker også at det aller viktigste er å ikke betale på forskudd. Fra februar 2011 vil det bli forbud å forskuddsbetale til ferieklubber og timesharevirksomheter.

For mer informasjon og tips om ferieklubber gå på forbrukereuropa.no.

Etter gjentatte forsøk har TV 2 hjelper deg har ikke lykkes i å komme i kontakt med CashBack Sales and Administration S.A.

Trenger du vår hjelp? Tips TV 2 hjelper deg.

Følg oss på Facebook og Twitter