felger (Foto: Ørnulf Riisnæs / TV 2 hjelper deg)
felger (Foto: Ørnulf Riisnæs / TV 2 hjelper deg)

Robin nektes erstatning for ødelagte felger

Statens vegvesen og entreprenøren skylder på hverandre - ingen vil ta ansvar.


Onsdag fortalte TV 2 hjelper deg om Robin Ådahl fra Drøbak som fikk ødelagt dekk og felger da han kjørte inn i ett av i alt to store hull i veien på riksvei 461 Blikkvegen for litt over et år siden.

- Her er det 80-sone og det var her jeg kom kjørende da jeg traff et stort hull i veien. Jeg mistet da luft i forhjulet med en gang og måtte bare parkere og få hentet nye dekk, sier Robin Ådahl til TV 2 hjelper deg.

Skadene på bilen ble taksert til 8518 kroner – penger Robin mener vegvesenet må betale.

Les også: Saksøker vegvesenet etter mannens død

Les også: Én person omkom og tre ble skadet i ulykke på denne broen. Myndighetene visste veien var for glatt, men gjorde ingenting

Les også: Farlig fylkesvei kostet nesten Svein livet

461064

Klaget til vegvesenet

Statens vegvesen svarte at entreprenøren ville vurdere saken, men i et brev fraskrev entreprenøren Mesta Drift AS seg ansvaret for det store hullet i veien.

«Utgangspunktet er at veien stilles til trafikantenes disposisjon slik den til enhver tid er.» skrev Mesta i brevet. I tillegg la Mesta skylden på Statens vegvesen.

«Ved vurderingen av om Mesta Drift AS er ansvarlig for oppstått skade, må det ses hen til ansvarsforholdet mellom Statens vegvesen som eier av veien og Mesta Drift AS. Mesta Drift AS har et drifts- og vedlikeholdsansvar for vegen, men ikke til oppgaver å oppgradere eller forbedre den generelle vegstandarden.» skriver Mesta i brevet til Robin.

Burde ha visst om hullene

Mesta Drift skriver videre at «det vil som hovedregel være nødvendig å påvise uaktsomhet hos Mesta Drift AS eller selskapets ansatte for at Mesta Drift AS skal være ansvarlig for oppståtte skader.»

Ved hjelp av en advokat ønsket Robin Ådahl nettopp å påvise uaktsomhet hos Mesta Drift AS.

– Disse store hullene kunne ikke ha oppstått over natten. Vi mener at det var uaktsomt av Mesta ikke å utbedre disse hullene før de var blitt så store og dype at de utgjorde en fare for den alminnelige trafikken. Vi må derfor kunne konkludere med at Mesta burde ha kjent til det om forsvarlige rutiner for vedlikehold hadde vært fulgt, sier advokat Møyfrid Hveding i Advokatfirmaet Perspektiv.

Nok et avslag

Men Ådahl fikk nok et avslag vedrørende erstatning fra Mesta Drift AS.

– Jeg synes at det er tragisk med tanke på den mengden penger vi betaler for å kjøre på norske veier, både årsavgifter og bompenger. Jeg synes det er veldig dårlig at det likevel er bileier som må stå ansvarlig for skader som har skjedd på en statlig vei som noen andre skulle ha vedlikeholdt, sier Ådahl frustrert.

Ådahl påpeker også at eventuelle senskader på bilen da heller ikke vil kunne knyttes til punkteringen som skyldtes det store hullet i veien.

– Du får jo også senskader på bilen som hjuloppheng, foringer og sånne ting som du da ikke får godkjent at kan knyttes til denne skaden, sier en oppgitt Ådahl.

– Opptrådte aktsomt

TV 2 hjelper kontakter Mesta Drift AS for å få vite hvorfor Robin Ådahl ikke fikk erstatning for sine ødelagte dekk og felger fikk vi følgende svar.

- Det er fordi Ådahl kjørte ned i et hull Mesta Drift ikke var klar over og som nylig var oppstått. I slike tilfeller er ikke Mesta Drift erstatningsansvarlig, sier kommunikasjonssjef Erik Knut Riste i Mesta Konsern AS.

Riste er heller ikke enig i at de to store hullene som det her er snakk om har oppstått over tid.

- Nei, dette var hull Mesta Drift ikke var klar over, fordi de nylig var oppstått. På strekninger med dårlig vei- og dekkestandard, kan hull utvikle seg svært raskt. Mesta Drift lapper slike hull så snart vi blir klar over hullene. Følgelig har Mesta Drift opptrådt aktsomt, sier Riste.

Riste mener heller ikke at Mesta her fraskriver seg ansvar, og sier at de oppfyller de kravene som ligger i kontrakten med Statens vegvesen.

Henviser til Mesta

Da TV 2 hjelper deg spør Statens vegvesen om hvorfor ikke Robin Ådahl har fått noen erstatning blir også vi henvist videre til Mesta.

– Dette er et spørsmål som alene kan besvares av Mesta AS, da det er dette selskap som har ansvaret for eventuelt manglende vedlikehold av det aktuelle hull i vegbanen, sier Michael Sandvig Claussen i Statens vegvesen.

Heller ikke Statens vegvesen mener at Mesta her har handlet uaktsomt.

– Konkret i denne saken har Mesta AS rettslig vurdert sin egen (manglende) behandling av hullet som ikke uaktsom. Dette er en konkret vurdering som Statens vegvesen tok til etterretning i november 2009, skriver Sandvig Claussen i en e-post til TV 2 hjelper deg.

Trenger du vår hjelp? Tips TV 2 hjelper deg.

Følg oss på Facebook og Twitter